Siirry suoraan sisältöön

Tutustu Merikaupunki Oulu -suunnitelmaan ja anna palautetta

25.2.2021

Oulun kaupungilla on vahva tahtotila kehittää Oulua merikaupunkina. Työssä on edetty pisteeseen, jossa suunnitelmaluonnokseen pyydetään kuntalaisten mielipiteitä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti helmikuun alussa Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman kaupunkilaisten nähtäville. Sille toivotaan nyt kommentteja ja palautteita. Niiden antamiseen on aikaa 4. maaliskuuta asti. Raportti löytyy tästä osoitteesta.

Tavoitesuunnitelman liitteinä on esitetty teemakartat virkistyksestä, matkailu- ja ravintolapalveluista, kulttuuriympäristöstä ja maisemasta, luonnonsuojelusta, maankäytöstä ja sen kehittymisestä sekä liikenteestä.

Tavoitesuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana. Laatimista on ohjannut monialainen ohjausryhmä. Asukkaita, toimijoita, yrityksiä ja järjestöjä on kuultu avoimessa nettikyselyssä sekä erilaisissa työpajoissa.

Merikaupunki Oulu tavoitesuunnitelma on tavoitteena hyväksyä yhdyskuntalautakunnassa kevään aikana.

Tahto kehittää Oulua merikaupunkina

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyön toivottiin saavuttavan kaupunkilaisten ja toimijoiden laajaa osallistumista, ja tavoitesuunnitelmatyön aikana tähän panostettiinkin avointa kyselyä ja erilaisia työpajoja hyödyntäen.

Aihe on herättänyt runsaasti kiinnostusta kaupunkilaisten, yritysten, yhdistysten ja päättäjien keskuudessa, ja jo tähän mennessä on saatu laajasti erilaisia näkemyksiä, toiveita ja kehitysideoita.

Osana tavoitesuunnitelmaa toteutettiin keväällä 2020 kysely, johon saatiin yli tuhat vastausta. Kysely vahvisti käsitystä siitä, että merellisyys aiheena kiinnostaa Oulussa suuresti mutta näkyy tällä hetkellä heikosti.

Vastauksissa toivottiin merellisyyden näkyvän tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin, ja annettiin runsaasti ideoita eri alueiden kehittämiseen. Erityisesti vastauksissa toivottiin virkistysreittejä ja näkymien avaamista merelle, satamien kehittämistä sekä palveluita ja tapahtumia.

Tutustu raporttiin tästä.

Katso raportista tehty video tästä.

Lisätietoja tavoitesuunnitelman verkkosivulta Merikaupunki Oulu www.ouka.fi/merikaupunkioulu

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulusta halutaan tehdä enemmän merellinen kaupunki. Kuva: kaupungin kuva-arkisto.

Lue myös

Lue lisää aiheesta