Siirry suoraan sisältöön

Tutussa kodissa -hanke tähtää ikäihmisen kotiasumisen parantamiseen – myös Oulu mukana

4.11.2021

Ikäihmisten asumisvaihtoehtoja monipuolistetaan kehittämällä ikäihmisten asumisen tarpeisiin uutta joustavampaa mallia Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa. Tavoitteena on uuden joustavan palvelun asumismallin avulla mahdollistaa ikäihmisten yhteisöllinen ja itsenäinen asuminen omassa kodissaan lähellä palveluja elämän loppuun saakka.

Kalajoen, Oulun ja Kuusamon yhteinen Tutussa kodissa -kehittämishanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista, joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa.

Hankekokonaisuus on osa kansallista ikäohjelmaa ja sillä toteutetaan myös hallitusohjelmaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023.

”Tavoitteena on ikäystävällinen Suomi. Laatusuosituksessa painotetaan ikäystävällisyyden huomioimista asuinalueiden suunnittelussa ja olemassa olevien asuinympäristöjen kehittämisessä sekä ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, kuten välimuotoinen ja yhteisöllinen asuminen”, toteaa projektipäällikkö Iina Aro.

Muun muassa Mäntyrinteen seniorikeskuksessa Kalajoella on myös satsattu viihtyvyyteen monin tavoin.

Palvelut joustavat, koti pysyy

Ikääntyneen väestön osuuden kasvu koko väestöstä on jo pitkään tiedostettu ja se on ylläpitänyt tarvetta edelleen kehittää turvallista kotona asumista ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä. Ikäystävällisyys kunnissa on iäkkäiden asukkaiden omannäköisen elämän mahdollistamista huomioimalla heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

”Sosiaalisen ja fyysisen ympäristön esteettömyys luo perustaa ikääntyvien asukkaiden hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja itsenäiselle elämälle. On olennaista tarjota tukea oman asumisen ennakointiin ikääntymisen myötä. Ennakointiin liittyy oman asunnon ja sen lähiympäristön turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen toimintakyvyn heikentymistä”, Aro lisää.

Hankkeessa otetaan ikäihmisten tarpeet huomioon myös laajemmin asuntokannan korjaamisen edistämisessä ja asuinympäristöjen suunnittelussa. Lisäksi kehitetään nykyistä monimuotoisempia ikäihmisten asumisen vaihtoehtoja ikäystävällisissä asuinympäristöissä, joissa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Toimenpiteillä on tarkoitus edistää itsemääräämisoikeuden toteutumista ja tuemme ikäihmisten aktiivisuutta tärkeänä osana yhteiskuntaa.

”Lokakuun alussa alkaneessa Tutussa kodissa -kehittämishankkeessa on ajatuksena, että palvelut joustavat, mutta koti pysyy. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat asumisen keskiössä. Turvallisen ja tarpeisiin vastaavan asumisen kehittämistä tukee hyvinvointiteknologian ja digipalvelujen tarjoamat mahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelutarjonnassa”, kiteyttää Aro.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Ikäihmisten asumiseen liittyvässä hankkeessa on perusajatuksena, että palvelut joustavat, mutta koti pysyy. Kuva: Mostphotos

Lue myös

Lue lisää aiheesta