Siirry suoraan sisältöön

Turveruukin tulos 18 miljoonaa alaspäin - turpeen kysyntä vähentynyt nopeammin

29.1.2021

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu Turveruukki Oy:n turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin. Alaskirjaus vaikuttaa yrityksen tuloslaskelmassa negatiivisesti ja pienentää tulosta.

Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina, minkä takia turvesoita jää hyödyntämättä, sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista. Alaskirjaus ei vaikuta Turveruukki Oy:n toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.

”Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Muutoksen lähtökohtina ovat asiakkaiden hiilineutraalisuustavoitteet sekä turpeen kilpailukyvyn heikkeneminen energiantuotannossa”, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala.

”Turveruukki varmistaa asiakkaille sopimusten mukaiset turvetoimitukset myös jatkossa. Toimialaa koskevalla muutoksella on suuri vaikutus myös turveyrittäjien toimintaan ja huoltovarmuuteen, jotka yhteiskunnan tulee päätöksissään huomioida’’, toteaa Vanhala.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Toppilan voimalaitoksella sijaitseva Turveruukki on toimittanut valtaosan Oulun Energian energiaturpeesta ja -puusta. Kuva: Oulun Energia

Lue myös

Lue lisää aiheesta