Siirry suoraan sisältöön

Turvataitokasvatusta sekä monenlaista apua ja tukea - Turvallinen Oulu -hanke lähestyy loppuaan

26.11.2021

Loppusyksystä 2018 koko Oulu järkyttyi, kun poliisi kertoi useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Oulussa. Oulun kaupunki ja Oulun poliisi käynnistivät välittömästi jatkotoimien suunnittelun. Nopeasti hahmottui, että tarvitsemme monenlaisia toimenpiteitä, joilla ennalta ehkäisemme alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Vuoden 2019 alussa käynnistyi seitsemästä osa-alueesta koostuva Turvallinen Oulu -hanke.

Turvallinen Oulu -hanke on pääosin päättymässä tämän vuoden lopussa. Loppuseminaari oli 19. marraskuuta Lasaretissa. Kaikille kiinnostuneille verkon kautta tarjotussa seminaarissa esiteltiin kaikkien osa-alueiden tuloksia käytännön esimerkkien kautta. Päivän koskettavinta antia olivat nuorten ja huoltajien positiiviset palautteet.

Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Oulun kaupungilta on ollut mukana hankkeessa sen suunnittelun ensimetreiltä.

”Hankkeen suunnittelu alkoi, kun selvisi, että Oulussa oli tapahtunut useita järkyttäviä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Lähdimme kaupungin sisällä nopeasti liikkeelle. Totesimme, että on monia asioita joihin pitää tarttua, koska monen asian tekeminen yhtä aikaa samaan suuntaan on tehokasta”, Willman kertoo.

Hanke on erinomainen esimerkki siitä, mitä moniammatillisella yhteistyöllä saadaan aikaan. Yhteistyötä on tehty alusta asti esimerkiksi poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Tutkimusten mukaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ovat vaarassa joutua seksuaalirikoksen uhriksi.

Seksuaalirikoksista ilmoitetaan herkästi

Rikosylitarkastaja Markus Kiiskisellä Oulun poliisista on tuoreet tilastot Oulun alueen seksuaalirikoksista.

”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kasvussa viime vuodesta. Seksuaalirikosten ilmoituskynnys on laskenut. On hyvä, että asioista ilmoitetaan nyt herkemmin poliisille.  Hyvä uutinen on, että törkeät tekomuodot ovat vähentyneet.”

Kiiskinen kertoi, että poliisilla on käytössä konsultaatiopuhelin, johon esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät voivat ilmoittaa epäilyksistä ja huolista.

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus seksuaalirikoksista epäillyistä on nousussa.
”Oulussa ulkomaalaisten osuus on noin 20 prosenttia kaikista epäillyistä kaikissa seksuaalirikoksissa. Tämä on 6-7 prosenttia alempi kuin valtakunnan keskiarvo”, Kiiskinen täydentää.

Oulu on vahvasti matkalla turvataitokasvatuksen pääkaupungiksi. Oulun päiväkotien ja koulujen tunne- ja turvataitokasvatusta esittelivät projektikoordinaattorit Arttu Kuivala ja Hanna Poijula.

Valtakunnallinen edelläkävijä turvataitokasvatuksessa

Tärkeä osa Turvallinen Oulu -hanketta on lasten tunne- ja turvataitokasvatus, jossa Oulu on valtakunnallinen edelläkävijä. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin kasvokkaisissa kuin digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa lasten sekä lasten ja aikuisten välillä.

Oulussa on laadittu opetusmateriaalit esiopetukseen ja perusopetukseen. Vanhempia on koulutettu muun muassa vanhempainilloissa. Myös verkkoon on tulossa  huoltajille omaa materiaalia.  

”Oulussa turvataitokasvatuksessa lähdettiin vahvistamaan lasten tunnetaitoja, turvallisuuden tunnetta ja vuorovaikutustaitoja. Nämä ovat pohjana myös digitaitojen kasvulle. Olemme kouluttaneet tuhansia päiväkotien ja koulujen ammattilaisia, jotka osaavat nyt keskustella näistä teemoista lasten kanssa”, projektikoordinaattorit Arttu Kuivala ja Hanna Poijula kuvailevat.

Oulun kouluissa on nyt tunne- ja turvataitovastaavat, ja asia on integroitu koulun toimintakulttuuriin: turvataitokasvatus on kaikkien aikuisten asia. Opetusmateriaalit on luotu yhdessä opettajien kanssa. Oulussa tunne- ja turvataitokasvatus on saatu mukaan niin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen kuin perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti tänä vuonna kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen.

Nopsasta ja Nurrista apu nopeasti

Psykososiaalisen tuen Nopsa-tiimissä on osaamista monelta eri alalta. Lokakuussa päättyneelle tärkeälle walk in -toiminnalle on haettu jatkorahoitusta. Tänä vuonna vastaanotettiin 144 yksittäistä nuorta.

”Walk in -toiminta oli auki ilman ajanvarausta joka arkipäivä 13-18-vuotiaille. Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne olivat usein syynä käynteihin. Usein yhteyden otti vanhempi, mutta myös nuori itse. On tärkeää, että nuori pääsee nopeasti ja helposti keskustelemaan, kun jokin asia ahdistaa, Nopsa-tiimin Mervi Pirkola kertoo.

Nurri-tiimi työskentelee rikoksilla oireilevien nuorten kanssa. Tavoitteena on kuntouttaa moniammatillisella työotteella rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta nuoren rikollinen toiminta loppuisi. Keskustelujen kautta nuori ymmärtää, mitä tapahtuu, jos hän jatkaa rikollista toimintaa. Tämä vähentää uusintarikollisuutta.

”Nurri mahdollistaa nopean reagoinnin. Jokaisen nuoren kanssa asetetaan yksilöllisesti tavoitteet. Työskentely on moniammatillista yksilö- tai ryhmätyöskentelyä. Nurri tukee paitsi nuorta itseään myös vanhempia”, Jussi Ontero, yksi Nurri-tiimin työntekijöistä, kuvailee.

Jalkautuen nuorten keskelle

Jalkautuvan nuorisotyön tiimi, Kaasi-tiimi, tapaa nuoria pääsääntöisesti keskustassa, Valkeassa, mutta tarvittaessa myös muualla kaupungissa.
Kaasi-tiimi perustettiin, kun nuoret toivoivat kadulle lisää aikuisia, jotka ovat heille läsnä turvallisina aikuisina.  

”Me jututetaan nuoria ja pikku hiljaa meidät opitaan tuntemaan. Tämä on pitkäjänteistä työtä, väsytystekniikkaa. Nuoret tunnistavat meidät Kaasi-tiimin liiveistä ja väreistä, monikulttuurisen nuorisotyön ohjaaja Shengfiny Bol kertoo.

Kaasi-tiimi on jalkautunut myös someen, ryhmätoimintoja on Discordissa. Digitaaliset palvelut korostuivat erityisesti koronan hankalimpina aikoina. Yksilötyötäkin on. Se voi olla vaikkapa kahvilla käyntiä, Kela-asioiden hoitamista yhdessä, vaateostoksilla mukana oloa.  

Kaikki on tehty mahdollisimman matalalla kynnyksellä, nuorten toiveita kuunnellen. Nuoria on myös ohjattu muihin palveluihin, vaikkapa Byströmin Ohjaamoon.

Tehokkaampaa kotouttamista

Yksi osa Turvallinen Oulu -hanketta on ollut kotouttamisen tehostaminen. Se on paitsi ohjausta suomalaiseen yhteiskuntaan myös mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja parempaa pärjäämistä opinnoissa. Tätä työtä tekevät ohjaajat Oulun aikuislukiossa.

”Autamme maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jos heillä on oman elämän haasteita tai he tarvitsevat asiointiapua. Olemme antaneet myös seksuaalikasvatusta", ohjaaja Laura Järvelä avaa.

”Järjestämme toimintaa myös vapaa-ajalle. Naisille on järjestetty omia tapahtumia. Lisäksi meillä on ollut muun muassa kansainvälinen kahvila, teatteripaja ja oma Al Amaal -ryhmä arabiankielisille”, ohjaaja Amal Alkhateab lisää.

Oulun aikuislukiossa on opiskellut aikuisten perusasteella 150-200 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa yhden lukuvuoden aikana.

Hanke päättyy – hyvät käytännöt jäävät

Osa Turvallinen Oulu -hankkeen osa-alueista päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen soisi jatkuvan hankkeen jälkeenkin, koska jatkuvuus on tärkeää. Lasten ja nuorten suojelemisen tulee olla tavoitteena Oulussa jatkossakin.  Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä lupasi seminaariyleisön edessä, että hyvät käytänteet jäävät elämään kaupungin perustoimintoihin hankkeen jälkeenkin.

Turvallinen Oulu -hanke pähkinänkuoressa:

-

 

 

 

Jalkautuvan nuorisotyön Kaasi-tiimiläiset kohtaavat nuoria erityisesti keskustassa, Valkeassa, mutta yksilö- ja verkkotyötäkin on. Kaikki tehdään mahdollisimman matalalla kynnyksellä, nuorten toiveita kuunnellen. Kuvat: Esa Eirola

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta