Siirry suoraan sisältöön

Tunteiden säätelyä opitaan päiväkodissa – varhaiskasvatuksen ammattilaisille tukea koulutuksella

12.9.2022

Miten tukea lasta, kun hän turhautuu kurahousujen pukemiseen tai joutuu itkuiseen riitaan leikkikaverin kanssa? Miten lasta voi auttaa oppimaan omien tunteiden tunnistamista ja omiin tunteisiin ja toimintaan vaikuttamista? Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kehitetty tunnesäätelytaitojen TunTuVa-koulutus auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia tukemaan lasten tunnesäätelytaitojen kehittymistä.

Tunnesäätelytaitojen avulla ihminen kykenee tunnistamaan omia ja toisten tunteita, ymmärtämään niiden syitä sekä vaikuttamaan tunteiden ilmaisuun ja tunteisiin liittyvään toimintaan.

”Tunnetaidot ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta, sillä ne vaikuttavat muun muassa myöhempään oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen asti”, tutkijatohtori Kristiina Mänty kertoo.

Varhaiskasvatusikä on erityisen tärkeää aikaa tunnetaitojen oppimiselle. Taitoja opitaan tehokkaimmin arkisissa tunteita herättävissä tilanteissa. Mitä laadukkaampaa tukea lapset saavat tunteiden säätelytaitojen harjoitteluun, sitä monipuolisemmat taidot heille todennäköisesti kehittyvät.

Varhaiskasvatusympäristö tarjoaa tunteiden säätelytaitojen harjoittelulle otollisen oppimisympäristön, ja näiden taitojen tukemisessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa.

”Kun lapsi saa aikuiselta tietoista, sensitiivistä ja jatkuvaa tukea, lapsi oppii pikkuhiljaa myös itsenäisesti säätelemään ja nimeämään tunteitaan”, Mänty sanoo.

Opetus vapaasti verkosta

Verkossa vapaasti saatavissa oleva TunTuVa-koulutus on yksi tapa kehittää varhaiskasvatuksessa tarjottavaa tunteiden säätelyn päivittäistä tukea.

Koulutus antaa tunnesäätelytaitojen tukeen liittyviä tietoja ja taitoja sekä mahdollistaa henkilöstön ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu 4T-toiminttmalliin, jossa tunteiden säätelyn tuen avaintekijät on jaettu neljään osa-alueeseen: tiedosta, tunnista, tue ja tarkkaile. Malli pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tunteiden säätelystä ja oppimisesta.

TunTuVa-koulutusta on annettu ohjatusti yli 500:lle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle kymmenessä kunnassa Pohjois-Suomessa. Tätä voidaan pitää varhaiskasvatuksen kentällä merkittävänä saavutuksena tunnesäätelytaitojen tuen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Hanke on ehdolla kansainvälisen The European Association for Practitioner Research on Improving Learning -järjestön Paras käytäntöön perustuva tutkimus -palkinnon saajaksi.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu, itsenäisesti opiskeltava ja maksuton TunTuVa-koulutus on kehitetty Tunnesäätelyn Tuki Varhaiskasvatuksessa -hankekokonaisuudessa ja vapaasti saatavissa verkossa.

TunTuVa-hanketta on rahoittanut Opetushallitus. Se on toteutettu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä.

 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Varhaiskasvatusikä on erityisen tärkeää aikaa tunnetaitojen oppimiselle. Taitoja opitaan tehokkaimmin arkisissa tunteita herättävissä tilanteissa. Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Lue myös

Lue lisää aiheesta