Siirry suoraan sisältöön

Tue, älä tuomitse – ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan keskustelemaan avoimesti kannabiksen käytöstä

6.11.2020

Parhaillaan vietettävällä Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan nuoria ja aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Oulussakin toimiva, valtakunnallinen Kannabishanke tarjoaa nuorten parissa toimiville ammattilaisille tukea ja materiaaleja, joiden avulla kannabiksenkäyttö on helpompi ottaa puheeksi. Verkosta löytyy myös monenlaista tietoa ja apua vanhemmille sekä nuorille itselleen.

Kannabishanke on EHYT ry:n ja Youth Against Drugs ry:n valtakunnallinen yhteisprojekti, jota toteutetaan tämän vuoden lopulle saakka. Hanke on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat nuoria kannabiksenkäyttäjiä työssään.

”Suomessa on pitkään ollut pulaa materiaaleista, joiden kautta ammattilaiset voivat työstää nuoren kanssa kannabiksen käyttöä. Siihen tarpeeseen hankkeessa lähdettiin vastaamaan”, kertoo koulutussuunnittelija Tuija Auvinen.

Materiaaleihin kuuluu erilaisia interventiovälineitä, kuten käyttöpäiväkirja, seulontatesti ja puheeksiottovälineet.

”Yksi meidän suosituimmista puheeksioton välineistä on kannabispelikortit. Ne ovat ihan tavallisia pelikortteja, joita on jaettu muun muassa nuokkareille ja oppilaitoksiin. Pelikorteissa jokainen maa pitää sisällään erilaisia teemoja, kysymyksiä ja väittämiä liittyen kannabikseen”, kertoo Auvinen.

Kannabisaiheiset pelikortit tarjoavat hyvän keskustelunaloituksen.

Keskustelu kannattaa myös kotona

Auvisen viesti lasten ja nuorten vanhemmille on, että kannabiksesta täytyy osata ja voida puhua – ihan samalla tavalla, kuin puhutaan vaikkapa alkoholikokeiluista, tupakasta tai nuuskasta.

Hän vinkkaa, että hyvä ajankohta keskusteluille tarjoutuu yläkoulun kahdeksannella luokalla, kun terveystiedossa käsitellään päihteitä. Silloin kannabiksesta on luontevaa jutella myös kotona.

”Voi vaikkapa kysyä, onko kannabista nuoren kaveripiirissä tai koulussa. Omalta lapseltaan ei tarvitse olla ensimmäiseksi tenttaamassa, että oletko kokeillut”, hän selvittää.

Aihe on tärkeä, joten mikäli lapsi tai nuori nostaa sen itse puheenaiheeksi, kannattaa keskusteluun ehdottomasti tarttua.

”Yleensähän nuori tulee puhumaan asiasta juuri, kun äiti on lähdössä kauppaan tai on muuten kiire. Silloin kannattaa kyllä tiputtaa kaikki muu ja keskittyä nuoreen”, toteaa Auvinen.

”Meidän ei tarvitse myöskään vanhempina tietää kaikkea aiheesta. Jos lapsi haluaa keskustella, otetaan asiasta yhdessä selvää”, hän lisää. Nuorilla voi olla kannabiksesta myös väärää tietoa, jonka todenperäisyys voidaan selvittää yhdessä.

”Sekin kannattaa muistaa, että jos nuori tuo keskusteluissa esille kannabista, se ei aina tarkoita, että hän käyttäisi tai olisi edes kokeillut. Hänellä voi olla kiinnostusta siihen. Mutta se on oiva hetki tarttua asiaan, ja keskustella”, avaa Auvinen.

”Ja jos oma nuori on kokeillut – sitten vedetään syvään henkeä, ja aletaan keskustella asiasta. Puhuminen kannattaa aina”, hän neuvoo.

Oulussa nuorten asenteet kannabikseen jakautuvat

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan Oulussa perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista kannabista on kokeillut ainakin kerran reilut 6 prosenttia. Lukiolaisten joukossa sama prosenttiosuus on noin kymmenen, ja ammatillisissa oppilaitoksissa noin 14 prosenttia.  Määrät eivät ole olleet viime vuosina kasvussa, vaan ne ovat jopa hieman pienempiä kuin edellisen kouluterveyskyselyn aikaan vuonna 2017.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että ammatillisissa oppilaitoksissa kannabista kokeillaan ja käytetään lukioita enemmän.  ”Ammattikouluissa myös tytöt ovat kokeilleet kannabista poikia enemmän, ja tämä on ihan valtakunnallinen trendi”, kertoo Auvinen. ”Syytä emme tiedä, siihen THL:n tilastot eivät anna vastausta.”

Millaisia sitten ovat oululaisten nuorten asenteet tällä hetkellä kannabista kohtaan? Auvisen kokemuksen mukaan asenteet ovat jakautuneet.

”Osa nuorista on selkeästi vastaan, ja kokee että kannabis on huumausaine, kuten se lainsäädännön mukaan onkin. Sitten on pienempi osa nuorista, jotka ovat hyvin myönteisiä ja kokevat että kannabis ei ole huumausaine. Ja että alkoholi on vaarallisempaa. Tämä nousee esille niissä keskusteluissa, joita ammattilaiset kohtaavat”, kertoo Auvinen.

Kouluterveyskyselystä selviää, että tällä hetkellä oululaisista perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista kannabiksen käytön ikätovereillaan hyväksyy vajaat kymmenen prosenttia ja lukion 1. ja 2. luokkalaisista noin 18%.

Auvinen kertoo myös, että kannabiksen käyttöön liittyvät luvut ovat pohjoisessa Suomessa alueellisesti melko tasaisia. ”Se kuva, joka itselle on tullut Pohjanmaata, Kainuuta, Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia kiertäessä on, että luvut liikkuvat aika samalla tasolla kunnasta toiseen”, hän kertoo.

Lisäksi, vaikka Oulussa esiin nousseet, koulukohtaiset uutiset saattavat nostaa vanhemmille hädän, Auvisen mukaan kannattaa kuitenkin muistaa, että kannabista kokeilevien tai käyttävien nuorten osuus on kouluterveyskyselyn mukaan suhteellisen pieni. ”Suurin osa meidän nuorista ei käytä kannabista. Yli 90 prosenttia peruskoululaisista ei ole sitä kokeillut”, hän rauhoittelee.

Kymmenen vinkkiä vanhemmalle

 1. Kysy, mitä kuuluu.
  Keskeytä mitä olit tekemässä, jos nuori hakeutuu keskusteluun kanssasi.
   
 2. Ole kiinnostunut, kysy lisää ja keskity kuuntelemaan nuorta.
  Tarjoa kiireetöntä läsnäoloa nuorelle. Ikätason mukainen keskustelu murtaa tabuja, korjaa väärinkäsityksiä ja antaa näkökulmia vastuulliseen aikuisuuteen.
   
 3. Keskustelussa on hyvä tuoda esiin näkökulmia ja mielipiteitä.
  Mitä minä ajattelen kannabiksesta? Mitkä ovat riskejä vanhemman mielestä? Mitä meidän perheessämme seuraisi, jos nuori jäisi kiinni huumeiden käytöstä?
   
 4. Älä pelottele nuorta.
  Keskustelussa pysyttele faktoissa ja omissa mielipiteissä. Pitäydy väittämästä enemmän kuin tiedät. Jos ette kumpikaan tiedä varmasti, tarkistakaa faktat luotettavasta lähteestä.
   
 5. Kiinnostus päihteeseen ei aina tarkoita, että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää päihteitä.
  Kiinnostus voi olla myös halua ymmärtää ilmiötä.
   
 6. Pyri tutustumaan nuoresi ystäviin ja heidän vanhempiinsa.
  Keitä nuori tapaa ja missä hän liikkuu? Tutustu mahdollisuuksien mukaan myös ystävien vanhempiin. Sovi yhdessä yökyläilyistä. Ota kavereiden puhelinnumerot muistiin.
   
 7. Päihdekasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta.
  Päihdekasvatus on osa joka päivästä elämää ja tapahtuu arjen tilanteissa, kun päihteet tulevat esille.
   
 8. Hyväksy nuoresi sellaisena kuin hän on.
  Syrjinnän kohteeksi joutuminen tai sen pelkääminen aiheuttavat henkistä kuormitusta ja altistavat nuoren päihde- ja mielenterveysongelmille.
   
 9. Ole kiinnostunut nuoresi elämästä. 
  Muistuta nuorta, että vaikka tulisi tehtyä virheitä, vanhempien tuki ja rakkaus säilyvät.
   
 10. Kerro, että kotiin saa ja pitää aina tulla. Kerro, että sinulle voi soittaa aina, missä tilanteessa tahansa!
  Nuoria saattaa pelottaa jäädä kiinni vanhemmilleen. Salailu ja kiinni jäämisen välttely voi johtaa vaaratilanteisiin, jos nuori ei osaa tai uskalla pyytää apua silloinkaan, kun päihteiden kanssa tulee ongelmia

Kuinka keskustella kannabiksesta?

 • Aikuisen on tärkeä keskustella nuoren kanssa kannabiksesta asiallisella, rauhallisella ja faktoihin perustuvalla tavalla. Keskusteluihin kannattaa valmistautua kartuttamalla omaa tietopohjaansa kannabiksesta.
 • Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää, jotta nuoren kanssa voi keskustella aiheesta. Yhtä tärkeää on kuunnella nuoren näkemyksiä ja jutella niiden pohjalta. Tämä tarkoittaa, että on myös kyettävä ottamaan vastaan myönteiset mielikuvat, joita nuorella voi olla kannabiksesta. Kannabiksen kiinnostavuuden sekä sen kokeilun ja käytön syynä on paljon erilaisia tekijöitä. Niitä on tärkeä yrittää ymmärtää, vaikkei olisikaan samaa mieltä, jotta niistä voi keskustella harkitulla tavalla.
 • Voi tuntua, että nuorella on paljon enemmän tietoa kannabiksesta kuin itsellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että keskustelun tarkoituksena ei ole kilpailla siitä, kuka tietää enemmän. Kannattaa myös olla valveilla sen suhteen, että nuorella oleva tieto ei aina pidä paikkaansa. Nuoren kanssa onkin hyvä keskustella lähdekritiikistä sekä yhdessä pohtia, mistä tiedon tai tietolähteen luotettavuuden voi päätellä. Jos jotain ei tiedä, siitä voi aina lähteä ottamaan selvää yhdessä nuoren kanssa. On erityisen tärkeää, että ei liioittele tai pelottele nuorta, koska tämä voi syödä vanhemman esittämien näkökulmien uskottavuutta nuoren silmissä.
 • Kouluissa kannabista käsitellään eri oppiaineissa eri näkökulmista. Nuori voi saada terveystiedon tunneilla tietoa kannabiksen vaikutuksista kehoon ja terveyteen, kun taas yhteiskuntaopin tunnilla voidaan käsitellä kannabiksen käytön yhteiskuntavaikutuksia ja kannabiksen asemaa lainsäädännössä.

Miten toimia, jos kannabiksen käyttö tulee ilmi?

 • Siltä varalta jos oman lapsen kannabiksen käyttö tulee ilmi, on hyvä miettiä yhteistä perheen linjaa kannabikseen suhtautumiseen. Omia asenteita on hyvä miettiä ja hankkia tietoa kannabiksesta jo etukäteen.
 • Kun lapsi jää tosiasiallisesti kiinni kannabiksen käytöstä, muista olla syyttämättä ja syyllistämättä. Sen sijaan nuorta on hyvä kuunnella. Kysy käytön syistä ja motiiveista. Voit tuoda esille oman huolesi, sillä se ei ole keneltäkään pois.
 • Akuutissa päihtymystilanteessa huolehdi nuoren turvallisuudesta ja siirrä keskustelu seuraavaan aamuun. Jaksa toistuvasti palata aiheeseen, vaikka sillä hetkellä nuori nostelisi niskojaan ja kieltäisi kaiken.
 • Hyväksy nuori ihmisenä, vaikka et kaikkia hänen tekojaan hyväksyisikään!

Mistä saa apua?

 • nuoren oman oppilaitoksen terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi tai vaikkapa opettaja.
 • terveysasema
 • sosiaalitoimisto
 • nuorisoasema
 • nuorisotyöntekijä
 • maksuton 24/7 Päihdeneuvonta puh. 0800 90045

Linkkejä aiheesta:

Ennaltaehkäisen päihdetyön kampanjasivusto https://www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/

Podcasteja: https://kannabishanke.fi/podcast/

Oma-apusivusto käytön arviointiin, vähentämiseen ja lopettamiseen: www.kannabis.eu

Kannabishankkeen ammattilaisille suunnattu verkkosivu: www.kannabishanke.fi

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Tietoa ja tukea ehkäisevään päihdetyöhön löytyy verkosta. Kuvat: Kannabishanke.

Lue myös