Siirry suoraan sisältöön

Toimistorakennus muuttuu erityiskouluksi Intiön puukasarmialueella

26.9.2022

Valteri-koulun Merikartanon yksikkö saa kauan kaipaamansa uudet tilat Intiön puukasarmialueelta. Suojeltu rakennus A6 remontoidaan toimistotiloista kouluksi. Oulun kaupungin rakennuslautakunta näytti hankkeelle vihreätä valoa viime viikolla.

Intiön puukasarmialueen K6-rakennus Veteraanikadulla remontoidaan perusteellisesti ja muutetaan koulukäyttöön. Rakennuksesta saa uudet tilat Valteri-koulun Tervaväylän toimipisteen Merikartanon yksikkö, joka on sisäilmaongelmien takia joutunut toimimaan viime aikoina väistötiloissa Taka-Lyötyssä.

Valteri-koulu toimii Opetushallituksen alaisuudessa ja on osa valtakunnallista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria. Koulussa tarjotaan esi- ja perusopetusta, ja ohjauksesta vastaa opettajan ja ohjaajan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi puheterapeutti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Rakennustöiden on määrä alkaa ensi vuoden alussa ja kestää noin puolitoista vuotta. Kustannusarvio on reilut seitsemän miljoonaa euroa.

Valtion kiinteistöjä ylläpitävä Senaatti-kiinteistöt sai kaupungin rakennuslautakunnalta luvan hankkeelle viime viikolla. Korjaustöihin ja asemakaavasta poikkeamiseen liittyy lukuisia reunaehtoja, sillä rakennus on suojeltu, minkä lisäksi siinä on kosteus- ja mikrobivaurioita.

Peruskorjauksessa rakennuksen yläpohja- ja vesikattorakenteet uusitaan. Mikrobivaurioituneet rakenteet rakennuksen ulkoseinissä korjataan ja koko ilmanvaihto uusitaan. Rakennukseen tehdään myös tiivistyskorjauksia.

Sisälle tehdään uusi liikuntasali, jonka tieltä puretaan välipohjarakenteita. Myös piha-alueet uusitaan koulukäyttöön sopiviksi. Asemakaavan mukaan korttelialueen sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata, mutta koulu saa tässä poikkeusluvan. Veteraanikadun puuriviä on tarkoitus täydentää.

1950-luvun kivikasarmirakennukset on määritelty arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristökokonaisuudeksi. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että sen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säilyy.

Myös Pohjois-Pohjanmaan museo ja Museovirasto ovat puoltaneet peruskorjaushanketta lausunnoissaan.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Veteraanikatu 5:n tiloissa toimii tällä hetkellä Metsähallitus. Kuva: Pasi Rytinki

Lue myös

Lue lisää aiheesta