Siirry suoraan sisältöön

Tiimiopettajuus tuo joustoa ja innostusta oppitunneille

15.4.2021

Kahden tai useamman opettajan yhteinen työskentely oppilaiden kanssa on yleistynyt kouluissa. Ritaharjun yläkoulussa soveltavan luonnontieteen tunneilla kaksi ryhmää voi opiskella yhdessä kolmen aineenopettajan kanssa.

“Kun rinnakkaisryhmien tunnit ovat lukujärjestyksessä samaan aikaan, opettajat voivat pitää tunnit joustavasti yhdessä tai jakaa oppilaat ryhmiin. Ritaharjussa lähes kaikki aineenopettajat työskentelevät jollakin tavalla työpareina”, kertoo biologian ja maantiedon opettaja Katja Udd.

“Yhdessä tekeminen, ilo, innostus ja toisten arvostaminen näkyvät niin opettajien kuin oppilaiden arjen työssä. Kun suunnittelemme opetuksen yhdessä, voimme paremmin jakaa ideoita ja kokemuksia. Näin syntyy toimivampia ja monipuolisempia tunteja. Samalla varmistetaan oppilaiden tasapuolinen ja yhdenmukainen arviointi”, toteavat matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat Kaisa Ikäheimonen ja Eeva Tähtelä

Sukellus teoriaan käytännön kautta

Soveltavaa luonnontiedettä opiskellaan valinnaisaineena. Kahden ryhmän yhteinen tunti alkaa kaikille yhteisellä opetustuokiolla. Siinä opettajat kertovat oppilaille, mitä seuraavien tuntien aikana tehdään. Tällä kertaa oppilaat ratkovat pienryhmissä salapoliisitehtävää. Opittavat asiat on upotettu tehtävään käytännönläheiseen muotoon.

”Tiimiopettajuus on huomioitu lukujärjestyksiä laadittaessa: monissa oppiaineissa työparien tunteja on samaan aikaan. Tämän lisäksi meille on varattu lukujärjestykseen yhteistä aikaa opetuksen suunnitteluun ja valmisteluun”, Udd kertoo.  

Yhteisen opetustuokion jälkeen osa ryhmästä aloittaa opiskelun biologian ja maantiedon opettajan mukana, osa taas fysiikan ja kemian opettajien mukana. Jakaantumalla eri tiloihin oppilaat voivat työskennellä erilaisten tehtävien parissa.

”Kaikki pääsevät vuorollaan opiskelemaan samat asiat. Joustavissa tiloissa voimme jakaa oppilaat erilaisiin ryhmiin tehtävänannon, työrauhan tai esimerkiksi tuen tarpeen mukaan. Oppilaat tykkäävät, kun tunnit ovat vaihtelevia”, Udd jatkaa.

Ikäheimonen ja Tähtelä kertovat, että yhdessä suunnitellen opettajat voivat valmistella eritasoisia oppimiskokonaisuuksia.

”Voimme paremmin huomioida niin tukea tarvitsevat oppilaat kuin he, jotka etenevät vauhdikkaasti ja toivovat haastavampaa opiskelumateriaalia”, he toteavat.

Hyötyjä sekä oppilaille että opettajille

Tiimiopettajuudesta hyötyvät niin oppilaat kuin opettajat. Kun opettajia on useampia, voivat he vuorotella opetuksessa niin, että opetus rytmittyy mukavasti ja tuo vaihtelua tunneille.

”Opimme myös toisiltamme yhteisten oppituntien aikana ja työt soljuvat luontevasti eteenpäin. Läheisellä yhteistyöllä varmistamme, että kaikki oppilaat saavat samanlaista opetusta. Yhdessä tekeminen, suunnittelu ja vastuun jakaminen on meille luontevaa”, Tähtelä ja Ikäheimonen toteavat.

Silloin, kun lukujärjestykseen ei ole merkitty yhteisiä tunteja, opettajat työskentelevät yleensä omien ryhmiensä kanssa vierekkäisissä tiloissa.

”Tilojen välinen ovi saattaa olla auki tai voimme piipahtaa toistemme tunnilla. Oppilaat ovat tottuneet siihen, että molempia opettajia näkee tuntien aikana. He pitävät meitä kumpaakin omina opettajinaan eli kummalta vain voi kysyä niin oppitunnilla kuin niiden ulkopuolella”, opettajat jatkavat.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Opettajat Kaisa Ikäheimonen ja Eeva Tähtelä syventyvät Oskari Hyykosken kanssa käytännön kautta teoriaan. Kuva: Anne Peltola

Lue myös

Lue lisää aiheesta