Siirry suoraan sisältöön

Tiedolla johtaen parempia päätöksiä

26.4.2021

6Aika-kaupungit edistävät yhdessä innovaatioita ja kasvuyrittäjyyttä. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa on tavanomaisten yrityspalveluiden rinnalle kehitetty uusia innovaatio- ja kasvupalveluja.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat yhdessä kehittäneet kansainvälistyville yrityksille palveluita alueellisten vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Oulussa kasvuhakuisille yrityksille toteutettuja palveluita ovat esimerkiksi markkinatietopalvelu ja valmennukset.

"Yhteistä suurimmalle osalle yrityksiä on tiedon tarve", kiteyttää BusinessOulussa innovaatiopalvelujen vastuuhenkilönä toimiva Pirjo Koskiniemi.

Yrityksille tarjottavien palveluiden lisäksi on kirkastettu kaupunkien omaa roolia ekosysteemeissä. Kehitettyjä keinoja ja hyviä käytänteitä on jaettu ja yritykset ovat voineet osallistua eri kaupunkien tapahtumiin.

"Markkinatietopalvelu välittää tietoa esimerkiksi teknologioiden, liiketoimintamallien ja markkina-alueiden kehityksestä. Ilmainen palvelu on kaikkien yritysten saatavilla. Valmennuksissa yrittäjät ja muut avainhenkilöt voivat parantaa valmiuksiaan tehdä strategista ennakointityötä myös itse", sanoo BusinessOulun asiantuntija Liisa Pietikäinen.

Viimeisin tieto tarjolla

Yritykset ovat antaneet kiitosta Kasvun ekosysteemit -hankkeen markkinatietopalvelulle ja valmennuksille, jotka ovat erinomainen tapa välittää ulkoista tietoa eri toimintaympäristöistä. Näin yritykset voivat suuntautua omaan vientimarkkinaansa viimeisintä tietoa hyödyntäen.

"Tiedolla johtamisen valmennukset ovat olleet täynnä. Kaikki markkinatietopalvelua käyttäneet yritykset ovat kertoneet saaneensa tietää jotain uutta ja tarpeellista", Pietikäinen summaa hyvää palautetta.

"Markkinatietopalvelun avulla kanavoimme asiakkaillemme päivittyvää tietoa kansainvälisiltä tutkimus- ja analytiikkataloilta. Osaamistamme on myös sovittaa tiedot yhteen asiakkaan tarpeiden kanssa – kaikki tietysti äärimmäisellä luottamuksella", Pietikäinen kertoo.

Yritykset voivat kansainvälistyä tai laajentua elinkaarensa monissa vaiheissa. Yksi innovaatio sopii yhteen markkinaan ja toinen toiseen. Siksi markkinatietopalvelu ja valmennukset palvelevat eri vaiheissa olevia kaikenkokoisia yrityksiä.

ProWellness hakee kasvua monesta suunnasta

Oululaisen ProWellness Health Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mika Sipilän mukaan myös ProWellness tarvitsi vastikään spesifiä tietoa.

ProWellness osallistui Kasvun ekosysteemit -hankkeen järjestämään lääkinnällisten laitteiden sääntöjen valmennukseen, jossa keskityttiin sääntelyn tiukentumiseen Euroopan Unionissa.

Direktiivin muuttuessa asetukseksi joidenkin terveysalan tuotteiden luokitukset muuttuvat. ProWellness Oy:lle muutokset näkyvät tiettyjen tuotteiden kohdalla aiempaa raskaampina ja kalliimpina laadunvarmistusprosesseina.

"Pidin kurssia erittäin onnistuneena meidän näkökulmastamme", Sipilä toteaa.

ProWellnessin tuotteita on käytössä terveysalan organisaatioissa Suomen lisäksi Britanniassa ja Irlannissa. Jotta yritys voi toimia uusilla ja nykyisillä markkinoilla, sen täytyy tuntea paikallinen terveysalaa koskeva lainsäädäntö erittäin hyvin.

"Olemme pyrkineet laajentumaan muuallekin ulkomaille. Paraikaa meillä on menossa monta projektia Lähi-Idän ja Itä-Afrikan puolella sekä Etelä-Aasiassa", Sipilä sanoo.

Uutta yrittäjää etsimässä

Joskus yrityksen kasvun esteet liittyvät omistukseen. Kun senhetkinen omistaja on jo tehnyt päätöksen yritystoiminnan hiljentämisestä tai lopettamisesta, yritys ei tyypillisesti valloita enää uusia liiketoiminta-alueita tai maita.

Hyvinvointialan yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyneessä Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa keskityttiin madaltamaan kynnystä hyvinvointiyritysten omistajanvaihdoksille.

"Potentiaalisten uusien yrittäjien tiedontarve liittyy esimerkiksi rekisteri- ja tietoturva-asioihin. On vaikkapa tarve tietää, miten kantarekisteriin liitytään", sanoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhuollon erityisalojen koulutuspäällikkö Mika Paldanius.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke on jo ohi, mutta monet sen tuomat hyvät käytännöt ovat jääneet elämään. Paldanius on esimerkiksi mukana aktiivisessa ryhmässä, jossa yritystoimintaa lopettavia ja aloittamista harkitsevia pyritään törmäyttämään toisiinsa.

"Puhumme re-start-upeista. Kun yritykselle on luotu hyvä pohja ja asiakaskuntaa alkaa jo olla, siinä on yleensä hyvät lähtökohdat yritystoiminnalle", Paldanius toteaa.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Pirjo Koskiniemi ja Liisä Pietikäinen
Pirjo Koskiniemi ja Liisä Pietikäinen ovat sujuvoittaneet yritysten tiedonsaantia vientimarkkinoista.

Lue myös

Lue lisää aiheesta