Siirry suoraan sisältöön

Tie- ja raideliikenteen melua selvitetään Oulussa

1.12.2021

Tie- ja raideliikenteen käsittävää meluselvitystä ollaan parhaillaan laatimassa yhteistyössä konsultin, Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa ja se valmistuu vuonna 2022.

Meluselvitys antaa kokonaisvaltaisen kuvan ympäristömelun tasoista Oulun alueella. Siitä selvitetään, kuinka paljon asukkaista altistuu tietyntasoiselle tie- ja raideliikenteen melulle päivällä ja yöllä. Selvityksen tulosten perusteella voidaan tunnistaa merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja asukkaiden melualtistumisen kannalta pahimmat alueet. Lentomelun osalta selvityksen laatii Oulun lentoasema.

EU:n ympäristömeludirektiivin tavoitteena on selvittää melutilannetta sekä välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia. Yli 100 000 asukkaan väestökeskittymille on laadittava meluselvitys ja sen jälkeen toimintasuunnitelma melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Päivitys vuoden 2017 tietoihin

Selvitystyössä konsultti kokoaa aineistoa muun muassa ajoneuvoliikenteen sekä junaliikenteen määristä, selvittää olemassa olevien meluntorjuntarakenteiden, kuten meluesteiden ja -vallien sijainnit. Laskennassa huomioidaan lisäksi mm. maaston muodot, äänen heijastuvuus ja sääolot.

Selvitykseen sisällytetään Oulussa toimivat laitokset, jotka ovat teettäneet ympäristölupansa edellyttämiä meluselvityksiä tai -mittauksia. Altistujamäärien laskemiseksi on tarpeen tietää rakennusten sijainnit ja asukasmäärätiedot sekä herkät kohteet, kuten hoito- ja oppilaitokset sekä päiväkodit.

Uutena tarkasteluna verrattuna vuonna 2017 tehtyyn meluselvitykseen selvitetään nyt rakennukset, joilla on ääneneristävyysvaatimuksia ympäristömelua vastaan. Sen pohjalta saadaan asukkaiden määrä, jotka on rakenteellisilla ratkaisuilla suojattu ulkoa tulevalta liikenteen melulta. Rakennusten äänieristävyysvaatimuksia on otettu etenkin uusiin asemakaavoihin.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Meluselvityksessä on tarkoitus päivittää viiden vuoden takaiset tiedot. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta