Siirry suoraan sisältöön

Teiden päällystys jäämässä vähäiseksi myös Pohjois-Pohjanmaalla – kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus lisäävät korjausvelkaa

31.3.2023

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan vain 130–150 kilometriä maanteitä. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

Valtion tieverkon päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat vaihdelleet viime vuosina 220–490 kilometrin välillä. Tämän vuoden arvioitu päällystysmäärä eli 130–150 kilometriä on pienin määrä 2000-luvulla. Vuonna 2022 alueella päällystettiin 240 kilometriä maanteitä. Lisäksi tehtiin erilaisia paikkauksia, kuivatuksen parantamisia ja ylläpidettiin tiemerkintöjä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päällystettyjä maanteitä yhteensä noin 8300 kilometriä. Niiden tarkka korauspäällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana.

”Tämän vuoden päällystysmäärillä pyrimme pitämään vilkkaimman verkon kunnossa, mutta muulle verkolle tehtävät päällystykset ovat hyvin vähäisiä. Vähäinen päällystysmäärä lisää paikkauksien tarvetta. Tänä vuonna teemme paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia yhä laajemmalla osalla tieverkkoa. Tällä tavoin pyrimme pitämään maanteitä liikennettä tyydyttävässä kunnossa vähäisistä päällystysmääristä huolimatta”, toteaa tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Ely-keskuksesta.

Huonokuntoisia teitä yhä enemmän

Korjausvelka tiestöllä tulee kasvamaan tänä vuonna kaikista vilkkainta verkkoa lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa huonokuntoisten teiden määrän lisääntymistä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella vaadittaisiin vuosittain 400–500 kilometrin päällystysmääriä, jotta pystyttäisiin ylläpitämään tieverkon nykykuntoa ja korjausvelka ei kasvaisi.

Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät alueella toukokuun loppupuolella ja paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitetaan koneelliset paikkaukset suuremmassa laajuudessa alueen eteläosasta alkaen.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitetaan koneelliset paikkaukset alueen eteläosasta alkaen. Kuva: Ely

Lue myös

Lue lisää aiheesta