Siirry suoraan sisältöön

Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinto Dance Sport Club Oululle ja Oulun Invalidien yhdistykselle

11.2.2021

Oulun kaupungin liikuntapalvelut on myöntänyt tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävät tunnustuspalkinnot Dance Sport Club Oulu ry:lle ja Oulun Invalidien yhdistys ry:lle. Palkinnon arvo on 2500 euroa.

Tanssiurheiluseura DSC Oulu ry:n keskeisenä tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen tanssin saralla niin eri-ikäisten kuin eri sukupuolten kesken. Seuran yhtenä toimintamuotona on mahdollisuus harrastaa paritansseja myös sukupuolineutraalisti perinteisen nais-mies-jaottelun sijaan. Tanssin harrastaminen seurassa on mahdollista ilman henkilön määrittelemistä tietyn sukupuolen mukaan.

”DSC Oulu ry on rohkealla ja ennakkoluulottomalla tavalla lähtenyt rikkomaan toiminnassaan perinteisiä sukupuolirooleja ja mahdollistanut tanssin harrastamisen sukupuolineutraalista näkökulmasta. Tämä on uudenlainen avaus erityisesti lajissa, jossa on perinteisesti ollut vahvat sukupuoliroolit”, perustellaan palkintoa.

Toiminnallaan tanssiurheiluseura DSC Oulu ry edustaa ennakkoluulotonta, uudenlaisia avauksia toteuttavaa, avointa ja laaja-alaista tasa-arvoa edistävää toimintakulttuuria liikunnan toimintakentässä.

Tasa-arvoisuus toteutuu

Oulun Invalidien yhdistys ry on jo vuodesta 1937 alkaen toiminut vammaisjärjestö, johon kuuluu yli 500 jäsentä. Liikunta ja urheilu ovat yksi toiminnan kulmakivistä, jonka puitteissa toimintaa on kehonhuollosta kuntoliikuntaan ja aina kilpa- ja huippu-urheiluun saakka. Liikunnan lajikirjo on laaja.

Menestyneet vammaisurheilijat ovat osaltaan olleet esikuvina siinä, että liikunnallisista rajoitteista huolimatta voi liikkua, urheilla ja kilpailla jopa kansainvälisellä tasolla.

”Oulun Invalidien yhdistyksen toiminta on myös oivallinen esimerkki siitä, että verkostoitumalla muiden järjestöjen, urheiluseurojen ja toimijoiden kanssa toimintaan saadaan laajuutta ja monipuolisuutta. Erityisen ansiokasta toiminnassa on myös sosiaalisen tuen tarjoaminen liikuntaharrastukseen tutustumiseksi ja sen aloittamiseksi”, kerrotaan perusteluissa.

Oulun Invalidien yhdistys ry toteuttaa toiminnassaan laaja-alaisen tasa-arvoisuuden periaatetta monin eri tavoin. Toimintaa tarjotaan laajalla skaalalla matalan kynnyksen liikuntaryhmistä aina kilpa- ja huippu-urheiluun saakka. Oulun Invalidien yhdistyksen toimintaan osallistuminen on mahdollista kaikille ikään, sukupuoleen, varallisuuteen, liikuntataitoihin tai liikunta-aktiivisuuteen katsomatta.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun liikuntapalvelujen palkinto meni tänä vuonna Oulun Invalidien yhdistys ry:lle sekä Dance Sport Club Oululle. Kuvassa DSC:n valmentajat Soile Näsänen, Toni Tuominen ja Sanna Hirvaskari. Kuva: DSC Oulu.

Lue myös

Lue lisää aiheesta