Siirry suoraan sisältöön

Talvikankaan koulun oppilaat mukana kehittämässä koulun arkea

14.12.2021

Talvikankaan yläkoulussa oppilaiden osallisuutta koulun arkeen on lisätty perustamalla uusia oppilastiimejä. Tiimeihin pääsevät mukaan kaikki halukkaat.

Uudet tiimit aloittivat toimintansa lukuvuoden alussa elokuussa. Tiimien tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas pääsisi osallistumaan ja saisi lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

”Oppilaiden tiimit ovat samoja kuin meillä opettajilla. Voimme yhdessä vaikuttaa koulun asioihin ja pystymme näin koululla paremmin huomioimaan oppilaiden mielipiteet. Tiimien lisäksi koululla jatkavat toimintaansa myös oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat”, kertoo koulun oppilaskunnan toimintaa vetävä opettaja Tuija Huusko.

Oppilastiimit kokoontuvat säännöllisesti

Koulussa on aloittanut viisi uutta tiimiä: kestävä kehitys -tiimi, koulun arki ja tuki -tiimi, tapahtumatiimi, vaikuttajatiimi ja yhdenvertaisuustiimi. Jokainen tiimi kokoontuu kerran viikossa sovittuun aikaan. Tiimien osallistujalistat ja kokoontumisajat ovat esillä koulun oppimistorin seinällä.

”Tämä helpottaa uusien oppilaiden tulemista mukaan toimintaan. Tiimilistoista näkee kokoontumisajat sekä tiimin puheenjohtajan ja jäsenten nimet”, tiimien puheenjohtajat kertovat.

Kerran viikossa tiimien terveiset viedään koulun rehtorille.

”Koulussa kehitetään monia pieniä ja isompia asioita, joten vuorovaikutus lasten ja nuorten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Oppilaat tuovat asioihin tuoretta näkökulmaa ja keskustelun kautta löydämme yhteisen sävelen”, kertoo koulun rehtori Markku Veteläinen.

Tiimien toiminta koululla on koettu luontevaksi ja antoisaksi.

”Tiimien avulla saamme äkkiä asiaan kuin asiaan nuorten näkökulmaa. Kun innostuneet nuoret ja kehitysmyönteiset aikuiset kohtaavat saman asian äärellä syntyy hedelmällistä yhteistyötä”, rehtori kiittelee.

Jokaisella tiimillä on omat kehittämiskohteensa

Kestävä kehitys -tiimin tavoitteena on tuoda kestävä kehitys näkyvämmäksi osaksi koulun arkea.

”Teemme tiiviisti yhteistyötä koulumme kestävän kehityksen koordinaattorin kanssa. Olemme järjestäneet koululla muun muassa energiasäästöviikon ja ruokahävikkiviikon”, kertoo tiimin puheenjohtaja Essi Salmela.

Koulun arki ja tuki- tiimissä oppilaat miettivät, minkälaisilla asioilla koulun arkea voisi kehittää.

”Ruokalassamme tuntuu monen oppilaan mielestä kylmältä. Nyt sinne on lisätty lämpömittarit, että voimme tarkastella tilannetta paremmin. Oppimistorin suhteen olemme pohtineet, miten tilaa voisi kehittää ja tarvitsisiko sinne uusia kalusteita. Nyt joulukuussa järjestämme yhdessä opettajatiimin kanssa joulukalenterin, jonka luukuista paljastuu pieniä, omien vahvuuksien tunnistamiseen liittyviä tehtäviä”, kertoo tiimin puheenjohtaja Siiri Tittonen.

Tapahtumatiimi on koulun suurin tiimi. Se järjestää koululla erilaisia tapahtumia ja pitää oppilaiden kioskia.

”Järjestimme koulullamme muun muassa hyvän käytöksen viikon, jolloin jokainen luokka tavoitteli mahdollisimman hyvää käytöstä eli keskitytään ja ollaan ahkeria tunneilla, ei höpistä ja mennään välitunnilla reippaasti pihalle. Joulun aikaan järjestämme pikkujoulut ja pidämme koululla jouluradiota, jossa saa lähettää terveisiä”, kertoo tapahtumatiimin vetäjä Artemii Vorobev.

Yhdenvertaisuustiimin tärkein tehtävä on lisätä tietoisuutta koululla siitä, että ketään ei kiusata tai syrjitä ja kaikki ovat yhdenvertaisia riippumatta iästä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai ihonväristä.

”Talvikankaan koulu on syrjintävapaa koulu. Yritämme toiminnallamme lisätä tietoisuutta ja poistaa ennakkoluuloja. Olemme tehneet koulun seinille postereita, joilla voimme tiedottaa yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. Tiimimme on auttanut myös koulumme yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessä”, kertoo myös yhdenvertaisuustiimiä vetävä Essi Salmela.

Koulun vaikuttajatiimi puolestaan edustaa koulua eri tilaisuuksissa, kuten vanhempainilloissa, vanhempaintoimikunnan kokouksissa ja opettajien kokouksissa.

”Vaikuttajatiimin tehtävänä on punoa eri tiimien ideat yhteen ja olla yhteydessä koulun rehtoriin ja opettajiin. Vastaamme myös tiimien tiedotuksesta ja huolehdimme sisältöä koulun Instagramiin”, kertovat vaikuttajatiimin Hilda Lehtoaho ja  Veikka Salmela. Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Hilda Lehtoaho, Siiri Tittonen, Viljami Nikula, Artemii Vorobev, Essi Salmela ja Veikka Niemelä toimivat aktiivisesti Talvikankaan koulun uusissa oppilastiimeissä. Kuva: Anne Peltola

Lue myös

Lue lisää aiheesta