Siirry suoraan sisältöön

Taito- ja taideaineissa opitaan tulevaisuuden taitoja

27.9.2021

Oulun keskustassa sijaitsevalla Myllytullin yhtenäisellä peruskoululla on pitkät perinteet. Samalla paikalla aloitti toimintansa Oulun suomalainen tyttökoulu vuonna 1879.

Myllytullin koulu toimii Kirkkokadun lisäksi Nuottasaaressa. Oppilaita koulussa on noin 600. Koulussa voi opiskella kuvataiteen erikoisluokalla.  

Huhtikuun 15. päivänä 100 vuotta täyttänyttä oppivelvollisuutta juhlittiin koululla työn merkeissä.  

Kotitalouden opettaja Jaana Laitilalla on vuorossa seitsemäsluokkalaisten ryhmä. Käytännön taitojen lisäksi tunneilla opitaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä kestävän kehityksen periaatteita. 

”Minun kouluaikanani tunnit olivat käytännönläheisiä. Tänä päivänä käsittelemme ruoanvalmistuksen ja leipomisen lisäksi ravitsemussuosituksia, eri ruokakulttuureita sekä vaatehuoltoon, siivoamiseen että asumiseen liittyviä asioita”, Laitila kertoo. 

Myös kuluttajakasvatus on tärkeä osa kotitaloutta.  

”Käymme läpi esimerkiksi pakkausmerkintöjä, säästämistä ja pikavippien vaaroja”, Laitila jatkaa.

Oulun kansakoulun VI-luokan oppilaita talousopetustunnilla. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat. Kuvaaja: M. Voutila, 1917.  

Koronavuosi toi muutoksia arkeen 

Laitilan mukaan tulevaisuudessa tunneilla korostuvat kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys sekä lähi-, luomu- että kasvisruoka. 

”Koronavuosi on ollut poikkeuksellinen. Aiemmin meillä on ollut vierailijoita eri maista kertomassa paikallisista ruokakulttuureista. Nyt olemme keskittyneet työskentelemään koululla ja tehostaneet hygienian tasoa”, Laitila kertoo.  

Tulevaisuuden taitojen kannalta kotitalous on opettajan mielestä tärkeää. 

”Tunneilta oppilaat saavat eväitä omaan elämäänsä: käytännön tietoja ja taitoja sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisestä ja arjen hallinnasta. Näin he osaavat tehdä terveytensä, itsenäistymisensä ja vastuullisen kuluttamisen kannalta hyviä valintoja”, hän tiivistää. 

Kuvataiteessa kehitetään omaa ilmaisua 

Kuvataiteen opettaja Johanna Ollilan luokassa yhdeksäsluokkalaiset keskittyvät töihinsä. Tunneilla oppilaat pääsevät ilmaisemaan omia kokemuksiaan, käyttämään mielikuvitustaan ja kokeilemaan rohkeasti. 

”Minun kouluaikanani tunneilla oli paljon mallista piirtämistä ja samat aiheet toistuivat. Nyt tunneilla tapahtuu monenlaista ja oppilaat käyttävät erilaisia ilmaisumuotoja”, Ollila kertoo. 

Kuvataiteessa opitaan tekemällä ja tutkimalla.  

”Opettelemme visuaalista havaitsemista ja ajattelua. Kannustan oppilaitani persoonallisiin ideoihin ja kädenjälkeen. Oppilaat osallistuvat myös tuntien suunnitteluun”, opettaja jatkaa.

Myllytullin yhdeksäsluokkalaiset keskittyvät kuvataiteen tunnilla opettaja Johanna Ollilan johdolla.

Koulussa kunnioitetaan moninaisuutta 

Kuvataiteen tunneilta oppilaille kertyy monia tarpeellisia taitoja. He oppivat arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä, ymmärtämään kokonaisuuksia, asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta. 

”Rohkaisemme oppilaita keskustelemaan ja kertomaan mielipiteensä. Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja itsearviointitaidot ovat tärkeitä myös peruskoulun jälkeen”, Ollila pohtii.  

Tulevaisuuden osalta Ollila toivoo, että kädentaitojen arvostus säilyisi. 

”Tekniikan hyödyntäminen on tuonut tunneille uusia ulottuvuuksia. Vaikka pysymme ajan hermolla toivon, että työskentely säilyisi käsinkosketeltavana”, hän toteaa. 

 

Oppivelvollisuus 100 vuotta 

- Laki oppivelvollisuudesta astui voimaan 15.4.1921.  

- Kansakoululaki astui voimaan 1.7.1957.  

- Nykymuotoinen oppivelvollisuus tuli voimaan peruskoulu-uudistuksen myötä asteittain vuosina 1972–1977. 

- Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021.  

- Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee niitä lapsia ja nuoria, jotka suorittavat perusopetusta 1.1.2021 tai sen jälkeen. 

- Laajenemisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Opettaja Jaana Laitila ja Myllytullin seitsemäsluokkalaiset valmistautumassa kotitalouden tuntiin. Kuvat: Sanna Krook ja Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat

Lue myös

Lue lisää aiheesta