Siirry suoraan sisältöön

Tahkokankaan alueella panostetaan kiertotalouteen

3.5.2021

Tahkokankaan asemakaava tuli voimaan tämän vuoden maaliskuussa. Alue on suunniteltu yleiskaavan mukaan monipuoliseksi asuntoalueeksi työpaikkoineen ja palveluineen noin 2200 asukkaalle. Aluetta rakennetaan vaiheittain pitkällä aikavälillä.

Suunnittelualueena oli Hiirosen kaupunginosan korttelin 1 tontti nro 3, Tahkokankaanpuiston ja Leimolanpuiston lähivirkistysaluetta sekä osa ympäröivistä katualueista. Suunnittelun tavoitteita ovat olleet muun muassa ekotehokas rakentaminen, luonnonmukainen hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino.

Massatasapainolla tarkoitetaan ratkaisua, jossa maan muokkausta vältetään ja alueen kaivumaata hyödynnetään rakennuskohteessa tai sen lähistöllä. Neitseellisen maa- ja kiviaineksen sijaan käytetään mahdollisimman paljon kierrätys- ja uusiomateriaalia.

Purkujäte kierrätetään

Alueella sijaitsevat entisen Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennukset lukuun ottamatta asemakaavassa suojeltua toimintakeskusta on mahdollista purkaa. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman suuri osa materiaalista Tahkokankaan alueen rakentamisessa.

Asemakaavan laatimisen aikaan 2018 toteutettiin Kiviaineshuollon kehittämishanke. Sen pohjalta on valmisteltu Tahkokankaalta kiertoon -hanke, joka toteutetaan 2020-2022. Hanketta rahoittavat Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeen päätavoitteena on edistää kiertotalouden huomioimista maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa ja siten vähentää neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä.

Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja sekä kiertotalousseminaari

- purku- ja hyötykäyttösuunnitelma Tahkokankaalla purettavien rakennusten ja niiden irtaimiston, materiaalien ja purkujätteiden sekä ylijäämämaiden hyödyntämiseksi
- purkupilotti, jossa puretaan ensimmäisiä rakennuksia alueella sekä seurataan niiden ympäristövaikutuksia melu-, tärinä- ja pölymittauksin.
- Tahkokankaan alueen katujen ja kuntatekniikan suunnittelu alkaa vuonna 2021. Siinä otetaan huomioon kiertotalousteema. Myös kiertotaloutta edistäviä tontinluovutusehtoja valmistellaan.

-

Tahkokankaan aluetta kehitetään ja rakennetaan pitkällä aikavälillä. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta