Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieltä opiskellaan innokkaasti

28.2.2021

Peruskoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppitunnit (S2) on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai joilla on muutoin monikielinen tausta. Tunneilla kasvatetaan innokkaasti sanavarastoa ja panostetaan vuorovaikutustaitoihin. Tänään vietetään suomalaisen kulttuurin ja Kalevalan päivää.

Merikosken koulun oppilaista kolmasosa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. S2-opetuksessa ei kuitenkaan ole kyse helpotetuista tunneista, vaan eri oppimäärästä suomea äidinkielenään puhuviin verrattuna.

”Yläkoulussa S2-opetusta voidaan antaa omissa ryhmissä. Jos oppilaan suomen kielen taito on riittävä, hän voi myös tulla mukaan suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden S1-tunneille. S1- ja S2 -oppimäärät pysyvät kuitenkin edelleen omina kokonaisuuksinaan”, selittää suomen kielen opettaja Soili Laitinen Merikosken koululta.

Kivijalka kieleen ja kulttuuriin

S2-oppimäärän opiskelu on tarpeellista silloin, kun suomen kielen taidoissa on vielä puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla. Sisällöiltään S1- ja S2-tunnit ovat melko samankaltaisia – näkökulma kieleen ja opetuksen painopisteet vaihtelevat.

S2-oppimäärässä rakennetaan kivijalkaa kielen ja kulttuurin oppimiseen.

”Kuvat, piirrokset, elekieli, käyttöyhteyksien avaaminen ja liittäminen oppilaan omaan kulttuuriin auttavat ymmärtämään merkityksiä”, Laitinen jatkaa.

Kieli on kulttuuria

S2-tuntien yhtenä tavoitteena on oppia ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Välitön ja avoin ilmapiiri tunneilla edistää oppimista ja erilaisuuden arvostamista. Oppilaita rohkaistaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

”Keskusteluissa ja opetuksessa voidaan käyttää apuna myös oppilaiden äidinkieliä ja muuta kieliresurssia. Tunneilla oppilaat voivat kertoa tarinoita ja esitellä omaa kulttuuriaan. Kun yhteys omaan kulttuuriin on esillä, auttaa se arvostamaan ja kunnioittamaan myös muita kulttuureita ja erilaisuutta”, opettaja kertoo.

Suomen kieli avaa ovia tulevaisuuteen

Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa suomen kielen osaaminen on tärkeää.

”Kielellä on keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa, yhteistyössä, identiteettien rakentumisessa ja sosiaalistumisessa”, Soili Laitinen tähdentää.

Suomessa opiskellaan edelleen valtaosin suomen kielellä, joten kielen osaaminen auttaa myös jatko-opiskelupaikan saamisessa.

”Jos et osaa kieltä, saattaa se olla esteenä tulevaisuuden haaveille”, hän pohtii.

Samaa mieltä ovat myös Merikosken koulun kahdeksannen luokan oppilas Grace ja seitsemäsluokkalainen Houria. Kongosta kotoisin oleva Grace ja Syyriasta lähtöisin oleva Houria pitävät molemmat suomen kielen osaamista tärkeänä niin arkisten asioiden kuin tulevaisuudenkin kannalta. He kiittelevät myös Soilia mukavista tunneista.

”Opettaja selittää asiat todella hyvin. Tunneilla oppii paljon uutta ja sellaisia sanoja, joita ei ole ennen kuullut”, Houria jatkaa.

”Pienessä ryhmässä on helpompaa kysyä opettajalta, jos jokin asia jää epäselväksi. Tykkään, kun täällä voi kertoa tarinoita omasta kulttuurista”, Grace täydentää.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Syyriasta lähtöisin oleva Houria ja Kongosta kotoisin oleva Grace pitävät molemmat suomen kielen osaamista tärkeänä niin arkisten asioiden kuin tulevaisuudenkin kannalta. Keskellä opettaja Soili Laitinen. Kuvat: Anne Peltola

Lue myös

Lue lisää aiheesta