Siirry suoraan sisältöön

Suomen kielen taito on tärkeä kotoutumisen väline - Oulussa maahanmuuttajilla on vaikea löytää kunnallisvaaliehdokasta kielimuurin vuoksi

21.4.2021

Maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavat kielitaito, työ- tai opiskelupaikka, asunto ja koulupaikka lapsille. Oulussa vuodesta 2016 asuneelle Maria Anca Catanalle, 28, työpaikan löytyminen opintojen jälkeen määrittää, jääkö perhe Ouluun.

Kansainvälisestä opettajankoulutuksesta tänä keväänä valmistuvalle Anca Catanalle Suomen B1-kielitaito ei näytä olevan riittävä, jotta hän pystyisi työllistymään kansainvälisiin kouluihin.

“Olisi pitänyt aloittaa kieliopinnot aikaisemmin, kun muutimme Ouluun. Yliopiston koulutusohjelmani on englanniksi, joten otin vapaavalintaisia suomen kielen kursseja ja osallistuin myös Villa Victorin suomen kielen kursseille”, Catana toteaa.

Kieliopintoja on kuitenkin jatkettava C-tasolle, jos työnhaku ei tuota tulosta.

Kielimuuri vaikuttaa jokapäiväiseen elämään

Oulussa asuu yli 9 300 ulkomaalaistaustaista ihmistä ja määrä kasvaa tasaisesti. Pelkästään Oulun yliopisto on opiskelu- ja työpaikka yli 1 100 ulkomaalaiselle ja tulevaisuudessa tavoitellaan vielä suurempaa määrää kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Ouluun.

Yliopisto onkin panostanut kansainvälisille opiskelijoille tarjottaviin tukipalveluihin, muun muassa uraneuvontaan opintojen päättyessä ja esimerkiksi Talent Hub -hanke auttaa kansainvälisiä osaajia työllistymään Oulun alueen yrityksiin. Silti integraatio kansainvälisten opiskelijoiden ja kantaväestön välillä jää ohueksi ja korona rajoitukset hankaloittavat tilannetta entisestään, mikä voi johtaa jopa ulkomaalaisten eristämiseen ja epäsuoraan syrjintään.

Anca Catana on huomannut vuosien saatossa positiivista kehitystä englannin kielellä tarjottavista palveluista ja informaatiosta, mutta edelleen on runsaasti yhteiskunnan osa-alueita, joihin vaaditaan erinomaista suomen kielen taitotasoa. Esimerkiksi vaaleissa on vaikea löytää ehdokkaita, kun kaikki keskustelu käydään suomeksi ja harvalla ehdokkaalla on edes esittelyä itsestään englanniksi.

Opintopoluissa on vielä kehitettävää

Moni maahanmuuttaja käyttää Villa Victorin neuvontapalveluita ja suomen kielen kursseja saapuessaan Ouluun. Villa Victor tarjoaa suomen kielen opetusta kuukausittain yli 500 maahanmuuttajalle. Myös Oulu-opisto, aikuislukio ja Oulun yliopisto tarjoaa suomen kielen opetusta, mutta valikoima englanninkieliseen opetukseen Oulussa on suppea.

Oulun kansainvälinen koulu tarjoaa opetusta englanniksi peruskoulun luokille, mutta 9. luokan jälkeen jatko-opintoja voi suorittaa englanniksi ainoastaan Oulun Lyseon IB-lukiossa ja OSAOn Business Management -linjalla.

Oulun kansainvälisen koulun rehtori Raija Perttunen myöntää, että koulutustarjonta peruskoulun jälkeen on suppea, mikäli oppilaalla ei ole riittävää suomen kielen taitoa.

Oulun ammattikorkeakoululla on kaksi englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa, Oulun yliopistolla 23. Mikäli Ouluun halutaan tulevaisuudessa enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, on englanninkielisten opiskelumahdollisuuksien tarjontaa syytä monipuolistaa.

Artikkeli on tiivistelmä MunOulun englanninkielisestä jutusta, joka ilmestyy Mun Oulussa sunnuntaina 25.4. kello 9.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Anca Catana tietää, että suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan vankka suomen kielen taito, jotta pystyy osallistumaan yhteiskunnan toimintaan täysimääräisesti.

Lue myös

Lue lisää aiheesta