Siirry suoraan sisältöön

Suomen Akatemialta lähes 13 miljoonaa euroa Oulun yliopistolle

20.1.2021

Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle 12,79 miljoonaa euroa. Se on suunnattu tukemaan ennestään vahvoja tutkimusaloja, jotka liittyvät arktisuuteen, elinikäiseen terveyteen ja 6G:hen. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi Oulun yliopiston hakemuksen erinomaiseksi.

Oulun yliopistolle myönnettiin rahoitusta kolmeen eri suuntautumisalaan: 1. biodiversiteetin ja eliölajien yhteiselon tutkimukseen arktisella alueella, 2. ylipainoon liittyvän fibroosin eli arpeutumisprosessin tutkimukseen sekä 3. 6G:n mahdollistamien digitaalisten terveydenhuoltopalveluiden ja kestävien energiajärjestelmien tutkimukseen.

Yliopistoon ei siten synny uusia profiilialoja, vaan jo olemassa olevia tutkimuksen profiilialoja vahvistetaan.

Kaikki tärkeitä tulevaisuudessa

Arktisen biodiversiteetin ja eliölajien yhteiselon tutkimus käsittelee biologisen monimuotoisuuden prosesseja ja monilajista rinnakkaiseloa sekä biodiversiteettikadon ja ympäristömuutoksen hillitsemismahdollisuuksia.

Tutkimus rakentuu vahvasti osaksi yliopiston Arctic interactions and global change -profiilialaa. Ylipainoon liittyvä fibroositutkimus on puolestaan jatkoa yliopiston Fibrosis diseasome -profiilialalle, ja se yhdistää Oulun yliopiston ennestään vahvaa fibroosi-, hypoksia- ja ylipainotutkimusta.

6G-lippulaivassa puolestaan on luotu pohjaa tulevaisuuden tietopohjaiselle, tietoverkkoihin kytkeytyneelle yhteiskunnalle, jonka mahdollisuuksia sähköisille terveyspalveluille ja tulevaisuuden energiajärjestelmille nyt tutkitaan.

Hakemus parhaasta päästä

Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi iloitsee myönnetystä rahoituksesta.

”Rahoitus osoittaa, että olemme onnistuneet hyvin määrätietoisessa yliopiston tutkimusprofiilin rakentamisessa. Tutkimusaiheemme ovat yhtä aikaa riittävän omintakeisia, tieteellisesti vahvoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä.”

Oulun yliopiston hakemus arvioitiin rahoituskierroksen toiseksi parhaaksi ja yliopistolle myönnetty rahoitussumma oli kierroksen kolmanneksi suurin.

Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisrahoituksen tavoitteena on nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista sekä tukea tutkimuksen laadun kehittämistä vertaisarviointiin pohjautuen laajasti läpi yliopistokentän.

Jaossa 100 miljoonaa euroa

 Yliopistot valitsevat omien strategioidensa pohjalta alueet, joissa toteutettaviin toimiin ne hakevat rahoitusta.

Rahoitusta myönnettiin nyt kuudennen kerran yhteensä 100 miljoonaa euroa 12 yliopistolle. Yliopistoille myönnetyt rahoitukset vaihtelevat 750 000 eurosta 28 miljoonaan euroon.

Rahoituspäätöksissä otettiin huomioon arviointipaneelin lausuntojen ja paneelin asettaman hakemusten paremmuusjärjestyksen lisäksi myös muun muassa haettavan rahoituksen suhde yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun yliopisto tähyää vahvasti tulevaisuuden kasvualoille. Suomen Akatemia piti Oulun yliopiston hakemusta toiseksi parhaana ja valittuja suuntia arvokkaina. Kuva: Oulun yliopisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta