Siirry suoraan sisältöön

Stressi on lisääntynyt, mutta yhteiskunta koetaan oikeudenmukaiseksi

26.4.2021

Suomalaisilta on kysytty huhtikuussa näkemyksiä koronarokotusten kohdentamisesta ja liikkumisrajoituksista. Kansalaispulssi-kyselyn mukaan molempiin suhtaudutaan oikeina keinoina hillitä koronavirusta.

Kansalaispulssi-kysely laitettiin alulle viime vuonna koronan alkumainingeissa. Kyselyllä kerätään päättäjille säännöllisesti tietoa kansalaisten näkemyksistä muun muassa viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä.

Lisäksi kyselyssä tiedustellaan vastaajan omaa mielialaa sekä tulevaisuudenodotuksia.

Kansalaispulssi on valtioneuvoston Tilastokeskukselta tilaama kysely. Vastaajat ovat 15-74-vuotiaita mannersuomalaisia ja he valikoituvat satunnaisotannalla.

Tutkimukseen osallistuu tyypillisesti noin 2 500 henkilöä, joista noin puolet vastaa kyselyyn.

Rokotekohdentamista kannattavat kaikenikäiset kaikkialla

Viimeisin eli 19. kysely tehtiin huhtikuun alussa. Siinä tiedusteltiin muun muassa mielipidettä rokotejakelun alueellisesta painottamisesta ja suhtautumista liikkumisen rajoittamiseen.

Erityisasiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kanslian strategiaosastolta kertoo, että tutkimuksen mukaan selkeä enemmistö kannattaa rokotteiden kohdentamista pahimmille tautialueille.

”Positiivisesti kohdentamiseen suhtautuu kaksi kolmasosaa väestöstä. Ikäryhmissä ei ole nähtävissä selkeää vaihtelua tässä kysymyksessä”, sanoo Jyrkiäinen.

Kohdentamista kannattavat selkeimmin korkeakoulutetut. Hyvin selkeitä maantieteellisiä eroja ei ole. Uudellamaalla rokotteiden kohdentamista kannatti lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta, muualla Suomessa noin 60 prosenttia vastaajista. 

Kansalaiset hyväksyvät liikkumisen rajoittamisen

Lisäksi viime kyselykierroksella tiedusteltiin mielipidettä liikkumisen rajoittamisesta Suomessa koronan takia.

Noin 60 prosenttia Kansalaispulssin kyselyyn vastanneista suhtautui liikkumisrajoituksiin myönteisesti.

”Toki kysymys liikkumisen rajoittamisesta ei ole tarkka, ja kysymys voidaan tulkita monella tavalla. Vastaus kuitenkin kertoo, että suomalaisten mielestä liikkumisen rajoittaminen on yksi mahdollinen koronalta suojaamisen keino, sille on siis olemassa kansalaisten hyväksyntä”, Jyrkiäinen sanoo. 

Usko poliisiin ja terveydenhuoltoon ei horju

Vuoden aikana kyselyissä on ilmennyt, että korona-aikana neljä viidestä suomalaisesta kokee yhteiskuntamme oikeudenmukaisena. Tulevaisuususko ja luottamus ihmisiin on pysynyt tasaisena koko epidemian ajan.

Poliisiin ja terveydenhuoltoon luotettiin edelleen selkeästi. Sen sijaan luottamus hallitukseen ja eduskuntaan on jonkun verran laskenut, mutta edelleen 62 prosenttia luottaa hallitukseen. Eduskuntaan luottaa 57 prosenttia vastanneista.

Alle kaksikymppiset kärsivät stressistä

Stressi on kasvanut kaikissa ikäluokissa alkusyksyyn nähden, mutta 15-29-vuotiailla se on kasvanut eniten. Heistä selkeästi eniten stressiä kokevat alle 20-vuotiaat.

”Suunta on huolestuttava. Kun eri kyselykierroksilla tästä on tiedusteltu, käy selväksi, että alle 20-vuotiailla stressi on kaikista suurinta", sanoo Jyrkiäinen.

Kansalaispulssin kyselyjen tulokset käsitellään valtioneuvoston covid 19 -koordinaatioryhmässä säännöllisesti. Keskeiset kyselytulokset viedään tarpeen mukaan hallitukselle tiedoksi. Sellaisia asioita olivat esimerkiksi kansalaisten näkemykset rokotteiden alueellisesta kohdentamisesta.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kansalaispulssi-kyselyllä viestitään päättäjille suomalaisten tunnelmista kuten tulevaisuudenuskosta. Viimeisimmän kyselyn mukaan sitä on edelleen olemassa. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta