Siirry suoraan sisältöön

Stora Enson Oulun tehtaan hajuhaittojen ehkäisemisessä on edistytty

26.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kevään aikana kehottanut Stora Ensoa saattamaan Oulun sellu- ja kartonkitehtaan väkevien hajukaasujen keräilyn ja käsittelyn ympäristöluvan mukaiseksi toukokuun puoliväliin mennessä ja edellyttänyt selvitystä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi.

Merkittäväksi juurisyyksi väkevien hajukaasujen ulospuhallustilanteisiin on selvinnyt tärpättilauhduttimen viallinen pinnanmittaus, joka on korjattu. Lauhduttimen pinnan seuranta on lisäksi varmistettu kahdella pinnanmittauksella. Väkevien hajukaasujen järjestelmän alipainetta on tasoitettu eri keräilykohteissa ja lukuisia muita ajotapaan ja säätöihin liittyviä muutoksia on tehty prosessin tasapainoittamiseksi.

Väkevien hajukaasujen ulospuhalluksia on tapahtunut viimeksi toukokuun alussa. ELY-keskus on todennut, että Stora Enso on täyttänyt kehotukseen liittyvät velvoitteet väkevien hajukaasujen ulospuhallusten välttämiseksi ja laitos toimii tällä hetkellä ympäristölupapäätöksen ja siinä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Pienempiä hajuhaittoja saattaa olla

Väkevien hajukaasujen ulospuhallusten saaminen hallintaan, laimeiden hajukaasujen häiriötilanteiden loppuminen sekä kuituvesikanaalin hönkien talteenottaminen ovat olleet merkittäviä parannuksia hajuhaittojen vähentämiseksi ja hajutilanne onkin ELY-keskuksen havaintojen, Oulun ilmanlaadun mittaustulosten sekä saatujen yleisöpalautteiden perusteella jonkin verran kohentunut.

Hajuhaittaa kuitenkin ilmenee edelleen tuulen alapuolella ja se on hyvin todennettavissa ilmanlaadun TRS-mittauksista. Laitosalueella tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella hajuhaittaa aiheutuu ainakin jätevesienkäsittelystä ja niiden osalta selvityksiä ja toimenpiteitä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan lähiaikoina lisää.

On myös mahdollista, että laitosalueella on edelleen hajapäästölähteitä, joita ei ole tunnistettu. Stora Enso on esittänyt selvittävänsä edelleen mahdollisia syitä hajuhaittoihin teettämällä laimeiden ja väkevien hajukaasujen järjestelmien kokonaiskatselmuksen.

Jätevesihaitat kuriin kesäkuun aikana

ELY-keskus on Stora Ensolle lähettämässä valvontakirjeessään todennut, että laitoksen toiminnasta aiheutuu edelleen hajuhaittaa ja kehottanut jatkotoimenpiteisiin hajuhaittojen estämiseksi.

Jätevesien käsittelyjärjestelmästä aiheutuvat hajuhaitat on edellytetty saatavaksi hallintaan viimeistään kesäkuun aikana. Laimeiden ja väkevien hajukaasujärjestelmien katselmuksen tulokset ja mahdolliset alustavat toimenpide-ehdotukset on edellytetty esitettäväksi ELY-keskukselle myös 2021 aikana.         

Stora Enso on lisännyt tiedottamista mahdollisista hajuhaitoista omilla verkkosivuillaan, jonne voi myös lähettää palautetta omista havainnoistaan.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Stora Enson hajuongelmat on pikkuhiljaa saatu kuriin. Kuva: Stora Enso

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta