Siirry suoraan sisältöön

Stora Enso investoi 40 miljoonaa euroa Oulun tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen

7.5.2020

Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta. Yhtiö aikoo käyttää 40 miljoonaa euroa haju- ja meluhaittojen sekä vesistöpäästöjen pienentämiseen.

Yhteensä tehtaan muuntamiseen investoitavasta 350 miljoonan eurosta noin 40 miljoonaa euroa käytetään tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen. Investointi vähentää tehtaan haju- ja meluhaittoja sekä vesistövaikutuksia.

”Osana Stora Enson muutosmatkaa uusiutuvien materiaalien yhtiöksi Oulun paperitehdas muunnetaan valmistamaan huippuluokan pakkauskartonkeja. Uudenlaista aaltopahvin pintakartonkia käytetään esimerkiksi elintarviketuotteissa ja korkealaatuisissa verkkokaupan pakkauksissa, joissa vaaditaan tavallista parempaa kestävyyttä, materiaalin puhtautta ja ulkonäköä”, sanoo Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila.

”Tuotantosuunnan muunnoksen yhteydessä teemme merkittäviä ympäristöinvestointeja, joilla vähennämme tehtaan vaikutuksia lähiympäristöön. Muun muassa melu-, haju- ja vesistövaikutukset tulevat alueella pienenemään”, hän vakuuttaa.

Muutokset valmiiksi ennen tehtaan käynnistämistä

Hajujen leviämistä ympäristöön ehkäistään jatkossa hajukaasujen käsittelyn moniportaisilla varapolttojärjestelmillä. Tehtaalta naapurustoon kantautuva melu vähenee hakesiilojen käyttöönoton myötä.

Ympäristövaikutuksia vähentävät muutokset ovat valmiita, kun pakkauskartonkitehdas aloittaa tuotannon suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Tuotantosuunnan muutoksen yhteydessä sellutehdas lopettaa prosessistaan valkaisun.

Tämä vähentää tehtaalla käytettäviä kemikaaleja, kuten klooridioksidia, ja vesiympäristölle haitallisten kloorattujen yhdisteiden esiintymisriski jätevesissä poistuu kokonaan. Sellutehtaan jätevedenpuhdistamon prosessista tuleva orgaaninen kuormitus pienenee nykyisestä, ja nykyisen paperitehtaan jätevedenpuhdistamo uudistetaan täysin pienentäen vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Kartongin valmistuksessa käytetään jatkossa vain elintarvikekontaktimateriaaleihin hyväksyttyjä kemikaaleja.

Turve- ja fossiiliset polttoaineet vähenevät

Oulun tehtaalla tuotetaan energiaa omaan käyttöön, tehdasalueen muille toimijoille sekä Oulun kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Tuotantosuunnan muutoksen jälkeen tehtaalla on tekninen valmius tuottaa kaikki energia ilman fossiilisia polttoaineita. Myös turpeen osuus polttoainejakaumassa pienenee nykyisestä.

Siirtymällä aikaisempaa enemmän uusiutuvien polttoaineiden käyttöön vähennetään tehtaan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Energiantuotannosta syntyvää tuhkaa hyödynnetään esimerkiksi maanrakennuksessa.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Ensikuitupohjaista kartonkia valmistavan tuotantolinjan suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia. Myönnetty ympäristölupa kattaa kartongin 500 000 tonnin vuosituotannon. Kuva: Stora Enso

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta