Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalirikosten määrä väheni alkuvuodesta Oulussa - ulkomaalaisten tekemät peräti 70 prosenttia

4.8.2020

Kaikkien Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on noin 14 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Sen sijaan huumerikoksia ja rattijuopumuksia tehtiin selvästi enemmän.

Kaikkien Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä oli lähes 14 prosenttia vuoden 2019 tammi-kesäkuuta pienempi. Yhtenä selityksenä määrän tilastolliselle laskulle on se, että liikennerikkomusten suoritteet tilastoituvat noin kolmen kuukauden viiveellä, minkä vuoksi osa ilmoituksista puuttuu. Ilman liikenteeseen liittyviä rikoksia tarkasteltaessa määrä oli jokseenkin edellisvuoden tasolla.

Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 171 kappaletta kun edellisvuonna määrä oli 221. Pudotusta on noin 23 prosenttia. Raiskausrikoksia kaikkiaan poliisin tietoon tuli 15 kappaletta vähemmän ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä 27 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Seksuaalisia ahdisteluja Oulun poliisin tietoon tuli runsas neljännes vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2019. Poliisin tietoon tulleissa seksuaalirikoksissa tekijä oli tiedossa 131 tapauksessa, joista ulkomaan kansalaisia oli 19. Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa määrät olivat 173 ja 65.

Koronalla oma merkityksensä

Osa vähentymisestä selittyy koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista.

”Nyt poikkeusolojen päätyttyä ollaan palautumassa toiminnallisesti hiljalleen kohti normaalia. Ihmiset liikkuvat jälleen, liikenne lisääntyy ja ravitsemisliikkeet ovat avoinna. Hyvä näin, mutta tilanteella on myös varjopuolensa sillä samaan aikaan poliisin tehtävät lisääntyvät, rikosten määrä kasvaa ja häiriöiden määrä lisääntyy”, sanoo Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta.

”Kulunut kevät ja alkukesä osoittivat, että poliisin kyky sopeutua ennakoimattomiin tilanteisiin on varsin hyvällä tasolla. Koronasta aiheutuneissa poikkeusoloissakin poliisille kuuluvat tehtävät kyettiin hoitamaan hyvin. Henkilöstö oli terveenä, koulutuksia ei juurikaan järjestetty, joten resurssitilanne oli jopa tavanomaista parempi”, hän lisää.

Väkivalta vähentyi, huumausainerikokset eivät

Poliisille ilmoitettu väkivaltarikollisuus on kokonaisuudessaan pienempi kuin vuonna 2019 tammi-kesäkuussa. Pahoinpitelyrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli 59 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna eli koronarajoituksista johtuen yleisillä paikoilla tapahtuneita pahoinpitelyjä oli merkittävästi viimevuotista vähemmän. Ilahduttavasti myöskään yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrässä ei ollut merkittävää kasvua.

Huumausainerikosten määrän kasvu osoittaa selkeästi toisaalta sen, että poliisi on kyennyt kohdistamaan valvontaansa ja toimiansa tehokkaammin ja sen, että koronarajoitukset eivät vähentäneet huumausainemarkkinoita. Törkeitä huumausainerikoksia Oulun poliisi paljasti kaksinkertaisen määrän alkuvuoteen 2019 verrattuna, samalla myös muiden huumausainerikosten määrä kasvoi huomattavasti.

Rattijuopumuksissa hurja nousu

Kaikkien liikennerikosten määrä lisääntyi Oulun poliisilaitoksen alueella yli 17 prosenttia.

Usean vuoden ajan vähentyneiden rattijuopumusten määrä kääntyi merkittävään kasvuun. Niin törkeitä kuin tavallisia rattijuopumuksia poliisi kohtasi viidenneksen enemmän kuin 2019 alkuvuonna.

Koronakevään kielteisiä puolia on ollut se, että tavallista tyhjemmät tiet ovat yllyttäneet huimiin ylinopeuksiin. Oulun poliisi on kirjannut kuluvana vuonna törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia lähes 30 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2019.

Liikennerikkomusten osalta vuosivertailu on ongelmallista, kun automaattisen liikennevalvonnan kirjaamistavassa on tapahtunut muutos. Esimerkiksi kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä järjestelmään kirjatun ilmoituspäivä voi olla syys-lokakuussa.

Asunto- ja mökkimurrot vähentyivät

Suuri osa niin Oulun poliisilaitoksen kuin yleensäkin poliisin tietoon tulevasta rikollisuudesta kohdistuu omaisuuteen. Kuluvana vuonna Oulun poliisin tietoon on tullut yhteensä noin 7 500 omaisuusrikosta, sama määrä edellisvuonna oli yli 300 kappaletta suurempi. Kehitys oli varsin yhtenäistä, ainoastaan ryöstöjä ilmoitettiin kaksi kappaletta enemmän.

Asunto-, mökki-, liike- ja kellarivarastomurtoja Oulun poliisin tietoon tuli merkittävästi edellisvuotta vähemmän. Todennäköisesti etätöiden tekeminen merkitsi sitä, että tyhjillään olevia rikoskohteita oli vähemmän. Useamman vuoden ajan vähentyneet automurrot jatkoivat alkuvuonna selvää vähenemistä eli laskua oli lähes 40 prosenttia.

Ulkomaalaisten osuus Oulun poliisin tietoon tulleista omaisuusrikoksista vähentyi verrattuna alkuvuoteen 2019. Törkeissä varkauksissa, kuten asuntomurrot, ulkomaalaisten osuus putosi suurelta osin matkustusrajoituksista johtuen nollaan.

Sijoitushuijaukset uusi ilmiö

Koronakevään aikana erilaisten petosrikosten kokonaismäärä oli viimevuotista pienempi, myös nettipetoksia Oulun poliisin tietoon tuli reilu kymmenys vähemmän.

Kehitys ei kuitenkaan ollut yhteneväistä. Niin maksuvälinepetoksia kuin lieviä petoksia Oulun poliisille ilmoitettiin kymmeniä prosentteja enemmän kuin alkuvuonna 2019. Leimallista alkuvuodelle ovat olleet luotettavaksi koettujen tahojen nimissä lähetetyt huijausviestit, joihin vastaamalla on tullut luovuttaneeksi maksukorttitietonsa rikollisille.

Näiden ohella uutena ilmiönä ovat nousseet erilaiset sijoitushuijaukset ja niin sanotut toimitusjohtajapetokset, mutta poliisin mielestä valistuksella ja ennalta estävällä työllä on kyetty vaikuttamaan, että teot ovat valtaosin jääneet yrityksen asteelle.

 

 

 

Seksuaalirikokset olivat Oulussa vähenemään päin, sen sijaan rattijuopumukset eivät.

Lue myös