Siirry suoraan sisältöön

Samat-toiminta tekee tärkeää työtä, jonka ytimenä on yhdenvertaisuus

28.4.2021

Kynnys ry:n Samat-toiminnan tilat sijaitsevat Oulussa Järjestötalo Kumppanuuskeskuksessa, Kansankadulla. Ne ovat lähes ainoat esteettömät tilat Oulussa. Kyseessä on ensimmäinen vammaisjärjestö Suomessa, joka aloitti eritavoin vammaisille perheille kohdennetun perhetyön, seksuaalineuvonnan ja kasvatustyön.

Samat-sana (SAMAT) tulee toiminta-ajatuksesta Samat oikeudet, samat velvollisuudet ja sama vanhemmuus kaikilla. Yhdenvertaisuutta pidetäänkin sen tärkeimpänä periaatteena ja tavoitteena. Kynnys ry:n Samat-toiminta toimii vammaisille suunnatun perhetyön lisäksi laajasti seksologian kentällä sekä vaikuttamistyössä seksuaalioikeudet, kasvatus ja turvallisuus edellä.

Vuonna 2012 alkunsa saanut Samat-toiminta on ollut edellä kävijänä eritavoin vammaisille henkilöille ja perheille kohdennetun perhetyön sekä seksuaalineuvonta- ja kasvatustyön tarjoamisessa. Toiminta sai alkunsa 2010 vammaisjärjestö Kynnys ry:n kautta, jossa se alkoi ensin seksuaalineuvontana ja seksuaalikasvatustyöllä.

Vuonna 2010 kuntoutuksen ohjaaja ja samaisena vuonna seksuaalineuvojaksi valmistunut Tanja Rothin tuli Kynnys ry:n aluekoordinaattoriksi. Tästä lähti myös idea kehittää, laajentaa ja kohdentaa toimintaa hakemalla silloisen Raha-automaattiyhdistyksen projektirahaa eritavoin vammaisten perheiden perhetyölle kuin myös kohderyhmään kuuluvien lasten-, nuorten ja aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveystyölle.

Toiminnan kehittämistä työstettiin projektihakemukseksi ja niin syntyi Samat-toiminta, joka oli aluksi Oulun Invalidien Yhdistyksen ja Kynnys ry:n yhteistyönä toteutettu projekti, joka kulki nimellä Samanlainen erilainen vanhemmuus.

Ennakkoluulojen kautta voittoon

Suurin osa Kynnys ry:n henkilökunnasta kuuluu toiminnan kohderyhmään, eli heillä on jokin näkyvä tai näkymätön vamma tai pitkäaikaissairaus. Jokaisella työntekijällä on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Toiminta järjestää erilaisia ryhmiä, joissa erilaiset haasteiden, ilon ja onnistumisen kokemukset kuuluvat asiaan.

”itse ajattelen meidän tehneen todella suuren työn siinä, että olemme vuosien varrella ylipäänsä päässeet tekemään seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa. Se kehitys, mikä yhteiskunnassa tässä välissä on tapahtunut, on ollut valtavaa”, Samat-toiminnan lähiesimiehenä ja seksologina toimiva Roth kertoo.

Hankkeen alussa oli vaikeuksia päästä erityisryhmiin mukaan pitämään seksuaalikasvatusta. Vanhahtavat käsitykset erillä tavoin vammaisten ihmisten seksuaalisista tarpeista elivät tiukasti ja koettiin, ettei tietoa tarvitsisi heille antaa. Tänä päivänä Samat-toiminta tekee yhteistyötä muun muassa eri asumisyksiköiden ja nuorten työpajojen sekä ammattiopisto Luovin kanssa.

Yhdenvertaista seksuaalityötä

Toisinaan neuvonnassa käydään koskettaviakin keskusteluja, kun mietitään omaa kyvykkyyttä vanhemmuuteen. Myös kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kokema väkivalta yhä aika ajoin esille.

Roth muistuttaa, ettei toiminta ole korjaava vaan ennaltaehkäisevä taho, jossa asiakkaita ohjataan tarvittaessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin.

Matkan varrella Roth on huomannut asenteiden muuttumisen, vaikka välillä hän joutuukin muistuttamaan kaikilla ihmisillä yhdenvertaiset ihmis-seksuaalioikeudet, itsemääräämisoikeudet ja oikeus saada seksuaalikasvatusta.

”Kohderyhmämme saaman seksuaalikasvatuksen tulee toteutua yhdenvertaisella, kokonaisvaltaisella, ikä- ja kehitystaso sekä henkilön kulttuuritausta huomioon ottaen.  Seksuaalikasvatuksen tulee sisältää kaikki samat asiat, kuin muillekin henkilöille. Yhdenvertaisilla menetelmillä seksuaalikasvatuksen välineinä ovat muun muassa oma äidinkieli, selkokieli, viittomakieli, muu kuvakielet, sosiaaliset tarinat ja esimerkilliset tarinat sekä muut luovat keinot”, Roth kertoo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on rahoittanut Samat-toimintaa vuodesta 2016 lähtien kohdennetulla toiminta-avustuksella. Vuosien saatossa myös muut järjestöt ovat alkaneet järjestämään perhetyötä ja seksuaalineuvontaa. Seksuaalineuvojien ja kasvattajien koulutuksen suosio on kasvanut ja maine muuttunut niiltä ajoilta, kun Roth itse opiskeli alaa.

”Tänä päivänä on tosi hyvä bonus työmarkkinoilla, jos on seksuaalineuvojan tai kasvattajan koulutus sosiaali- ja terveysalan koulutuksen lisäksi”, Roth muistuttaa.

Jokainen otetaan huomioon

Tällä hetkellä kaikki Samat-toiminnan ryhmistä ja muista toiminnoista järjestetään etänä. Kynnys ry:ssä ja Samat-toiminnassa perhetoiminnan koordinaattorina toimiva Elisa Tomperi on nähnyt tässä myös hyviä puolia, sillä ryhmiin on tullut uusia osallistujia. Lisäksi etäyhteydet takaavat osallistumismahdollisuuden myös heille, jotka eivät välttämättä jaksaisi osallistua livetapaamisiin.

”Toiminnassamme rikkautta on se, miten paljon erilaisia asiakkaita meillä on, eikä ole rajattu tiettyyn sairauteen tai vammaisryhmään”, hän sanoo.

Ryhmiä löytyy moneen lähtöön ja niitä on suunnattu niin naisille, lapsille kuin molemmille vanhemmillekin. Naisille suunnatussa Sisusiskot-ryhmässä on livetapaamisten aikana lastenhoitomahdollisuus, eikä tapaamista tarvitse jättää välistä lastenhoitopaikan puuttumisen vuoksi.

Tänä keväänä alkoi etäyhteyksin kerran viikossa järjestettävä iltapäiväkerho Samat:in iippa, joka on suunnattu kohderyhmään kuuluvien vanhempien 6–8-vuotiaille lapsille. Tunne- ja turvataitoihin pohjautuva ryhmä on täysin ilmainen eikä se vaadi ennakkoon ilmoittautumista.

”Ryhmä on suunniteltu esteettömäksi ja jokainen osallistuja voi askarrella niistä materiaaleista”, kertoo toiminnassa työharjoittelussa oleva Elina Tytärniemi.

Tulossa ainutlaatuinen Mamma Mia

Samat-toiminnan jatkon suhteen Rothilla on paljon visioita. Seuraava askel on syksyllä alkava Mamma Mia – Samanarvoinen vanhemmuus -valmennus, jota ei ole koskaan aikaisemmin Suomessa järjestetty. Valmennuksessa tuetaan molempia vanhempia odotusaikana.

”Mamma Mia järjestetään yhteistyössä Oulun Ensi- ja turvakodin Vauvatalon kanssa. Heillä on niin paljon osaamista asian suhteen ja on hienoa, että voimme nyt yhdistää voimamme ja tukea valmennukseen osallistuvia odotusaikana”, Roth iloitsee.

Muitakin suunnitelmia on. Hyväksi huomattu etäosallistumisen mahdollisuus tulee pysymään ja väkivaltatyöhön keskitetään enemmän tukea. Luottamusta vanhempainvalmennukseen toimivuuteen löytyy.

”Kohderyhmäämme kuuluvilla vanhemmilla on kaikki edellytykset hyvään vanhemmuuteen, kunhan vain saavat tarvittavan tuen”, Roth hymyilee.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Samat-toiminta sijaitsee Oulun Järjestötalossa, Kumppanuuskeskuksessa, osoitteessa Kansankatu 53. Etätyö on tuonut saavutettavuuteen mukaan myös positiivisia puolia. Kuva:kumppanuuskeskus

Lue myös

Lue lisää aiheesta