Siirry suoraan sisältöön

Salaisuus-sarjakuvalla groomingia vastaan

11.11.2020

Grooming on sanana ja aiheena vaikeasti käsitettävä, etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Siksi on julkaistu Salaisuus-sarjakuva, jonka takana on Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hanke. Sen avulla on helpompi käsitellä digitaalisen median välityksellä tapahtuvaa seksuaalista houkuttelua, toimintaa ja tekoja.

Sarjakuvan avulla käsitellään digitaalisen median välityksellä tapahtuvaa seksuaalista houkuttelua, toimintaa ja tekoja. Se on tarkoitettu opetuskäyttöön 3.-6. luokkalaisten oppilaiden kanssa työskenteleville sekä huoltajille kasvatustyön tueksi.

Sarjakuvaa käsitellään Lapsen oikeuksien viikolla 47 kaikkien Oulun 4.-luokkalaisten kanssa kouluissa. Lapset vievät painetun sarjakuvan saatekirjeineen myös kotiin huoltajille tutustuttavaksi.

Lapsille ja nuorille digitaalisen median käyttö on merkittävä ja tärkeä osa arkea. Joka kolmas yläkouluikäinen tyttö on kokenut jonkinlaista seksuaalisen itsemääräämisen loukkaamista ja seksuaalista houkuttelua tai häirintää, mutta vain 25 prosenttia heistä on kertonut aikuiselle. Digitaalisen median käytön lisääntyminen on mahdollistanut ja helpottanut seksuaalisen häirinnän ja houkuttelun tekoja.

Sarjakuva muotona uusi

Vastaavanlaista sarjakuvaa ei ole Suomessa aikaisemmin tehty. Sarjakuva tarjoaa mahdollisuuden käsitellä lasten kanssa digitaalisessa mediassa tarvittavia turvataitoja: yksityisyyden suojaamista, kuvien jakamista ja turvaohjeita uhkaavien tilanteiden varalle.

Sarjakuvan avulla on mahdollista opettaa lapselle selviytymiskeinoja ja madaltaa kynnystä kertoa kokemastaan aikuiselle.

Lapset jäävät usein yksin asian kanssa ja voivat purkaa ahdistusta ja pahaa oloaan monin eri tavoin muun muassa vahingoittamalla itseään tai käyttäytymällä haastavasti. Lapsi voi olla hämmentynyt ja hän voi hävetä toimintaansa ja kykenemättömyyttään puolustautua. Syyllisyyden tunne ja pelko aikuisten mahdollisista reaktioista sekä seuraamuksista voivat estää kertomasta aikuiselle.

Sarjakuvan tavoitteena on edistää lasten intuitiota ja harkintakykyä digitaalisessa mediassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa lasten ja aikuisten taitoja toimia vastaavissa tilanteissa lapsen kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla.

Sarjakuva on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeen, Kulttuurivoimalan Taiteesta työtä -hankkeen sekä Oulun Zonta-kerhojen kanssa. Mukana ovat olleet myös Oulun poliisilaitos yhteistyössä Keskusrikospoliisin CSE-tiimin kanssa. Sarjakuvan tekoa ovat rahoittaneet muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Sarjakuvan digitaalinen versio on julkaistu Turvallinen Oulu -hankkeen nettisivuilla: https://www.ouka.fi/turvallinen-oulu-materiaalit
Sarjakuva on käyttäjälle maksuton, ja se tarkoitettu valtakunnalliseen käyttöön.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Sarjakuvan on käsikirjoittanut ja kuvittanut nuori taiteilija Anna Kangaspuoskari. Sarjakuvan avulla on helpompaa tuoda esille grooming-ongelmaa lasten ja nuorten keskuudessa. Kuva: Carita Forsman

Lue myös

Lue lisää aiheesta