Siirry suoraan sisältöön

Rohkeuden lähettiläät etsivät liikuntarajoitteisia nuoria Oulussa

22.9.2021

Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksella toimiva projekti yrittää tavoittaa liikuntarajoitteisia 13 – 29-vuotiaita nuoria Oulussa. Rohkeuden lähettiläät -projekti pyrkii toimimaan rohkaisevana roolimallina vammaisille nuorille.

Rohkeuden lähettiläinä toimii viisi liikuntarajoitteista 21 – 29 –vuotiasta nuorta ja heidän mentorinaan Oulun Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mannelin. Projektin lähtökohtana on pyrkimys tavoittaa nuoret liikuntavammaiset Oulun seudulla ja tarjota heille vertaistukea ja ideoida yhdessä mielekästä tekemistä.

“Pandemian myötä vammaiset nuoret ovat todella yksin kotonaan tai palvelutaloissa. Yritämme nyt tavoittaa nuoria ja saada heitä mukaan hankkeeseen, mutta se on osoittautunut todella vaikeaksi. Ei ole olemassa rekisteriä, mistä löytyisi kaikki alueen vammaiset ikäryhmittäin, joudumme siis tavoittelemaan liikuntarajoitteisten nuorten kohderyhmää esimerkiksi palvelutalojen kautta”, Mannelin kertoo.

Työ on osoittautunut hitaaksi, sillä erityisesti nuorille liikuntavammaisille tarkoitettuja palvelutaloja tai asumisyksiköitä ei ole. Rohkeuden lähettiläät ovatkin ideoineet uuden tavan tavoittaa hankkeen kohderyhmää, työn alla on lähettiläiden oma podcast, joka avaa liikuntarajoitteisten nuorten elämää myös laajemmalle yleisölle.

“Kävimme koulutuksen eri some-alustoihin Maikkulan nuorisotalolla. Saimme opastusta Instagramin, TikTokin ja Youtuben käyttöön. Se oli itselleni ensimmäinen kerta, että edes kävin nuorisotalolla, aikaisemmin ei ole tullut mieleeni, että tilat voisi olla myös meitä varten”, Susanna Rautio toteaa.

Koulutuksen jälkeen Rohkeuden lähettiläät ovat avanneet oman Instagram – kanavan ja podcastin ensimmäiset nauhoituksetkin on jo tehty.

Rohkeuden lähettiläänä Susanna Rautio kannustaa liikuntarajoitteisia nuoria löytämään uusia kavereita ja mielekästä tekemistä. Kuva: Anne Laurila

Uusia kontakteja

Rautio on käynyt erityiskoulun ja muistaa, että nuorempana koulu tarjosi paljon virikkeitä, kesäleirejä ja paljon erilaista kerhotoimintaa, joten nuorisotiloihin ei ole ollut tarvetta hakeutua – vertaistukea ja kavereita löytyi koulusta.

Sittemmin Luovilta valmistunut merkonomi on löytänyt kavereita harrastusten kautta, mutta uusien sosiaalisten kontaktien luominen on hankalaa jo pelkästään siksi, että fyysisiin kohtaamisiin on verrattain vähän mahdollisuuksia.

“Monelle Rohkeuden lähettiläistä urapolku on aika tyypillinen – peruskoulun jälkeen on käyty jokin ammattiin valmistava koulutus, mutta sen jälkeen on vaikeuksia löytää oma paikka, saati työ. Projekti toimii kahteen suuntaan - yritämme tavoittaa nuoria, mutta projektissa jo itse mukana olevat viisi nuorta hakevat itsekin vastauksia siihen, mistä löytää vertaistukea ja uusia kontakteja”, Mannelin selittää.

“Olen aina halunnut tehdä vaikuttamistyötä, mutta kynnys osallistumiseen on ollut korkealla. Nyt Rohkeuden lähettiläänä pääsen tekemään näkyväksi niitä ongelmia ja haasteita, mitä liikuntarajoitteisena nuorena kohtaan. Tähän projektiin oli helppo lähteä mukaan ja ehkä projektin myötä saadaan myös lisää porukkaa aktivoitua mukaan erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi meidän sähköpyörätuolisalibandy joukkueeseen”, Rautio summaa.

Vertaistuki on tärkeää

Kaikilla Rohkeuden lähettiläillä on omat harrastukset ja vahvuudet, joita tuodaan projektissa myös esille.

“Epävarmuus itsestä ja omista kyvyistä on yleisempää niillä nuorilla, joiden toimintakyvyssä on rajoitteita ja jotka ovat toisten avun varassa ihan tavanomaisten asioiden toteuttamisessa. Rohkeuden lähettiläät voivat näyttää esimerkkiä ja toimia roolimallina siinä, että rajoitteista ja epävarmuudesta huolimatta voi ilmaista itseään ja jakaa ajatuksiaan vaikka taiteen keinoin, podcastin tai YouTuben kautta”, Mannelin lisää.

Nuorten aktivoimiseen projektin avulla on varmasti tarvetta. Oulun Invalidien Yhdistyksen noin 500 jäsenestä karkeasti arvioiden yli puolet on yli 70-vuotiasta ja nuoria jäseniä tarvitaan mukaan lisää yhdistyksen toimintaan. Vastaavasti esimerkiksi nuorille oululaisille tarkoitettu Byströmin ohjaamo on fyysisesti saavuttamattomissa pyörätuolilla. Ehkä Rohkeuden lähettiläiden rohkaisemana osa Byströmin nuorten palveluista olisi saavutettavissa vaikkapa tien toisella puolella Aleksinkulmassa, jossa Oulun Invalidien Yhdistyksellä on viikoittainen jäsentapaaminen.

Susanna Raution lisäksi lähettiläinä toimivat Tiina Ryhänen, Sini Myllymäki, Kaisu Rossi ja Veera Kuurlunti. Rohkeuden lähettiläitä voi seurata Instagramissa

https://www.instagram.com/rohkeudenlahettilaat/

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Rohkeuden lähettiläät Maikkulan nuokkarilla. Vertaistuki on tärkeää.

Lue myös