Siirry suoraan sisältöön

Pohjois-Suomen viranomaiset vetoavat Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan jatkamiseksi

15.11.2021

Fintraffic Tie ilmoitti tiedotteella 8. marraskuuta tieliikennekeskustoiminnan lopettamisesta Oulussa kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Päätöstä perusteltiin toimitilojen vuokrasuhteen päättymisellä. Fintraffic on valtion erityisyhtiö, jonka vastuulle siirrettiin valtion liikenteenohjauksen infra sekä liikennekeskustoiminta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset, Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos esittävät syvän huolensa Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamispäätöksen johdosta ja vetoavat liikenne- ja viestintäministeriöön, Väylävirastoon ja Fintraffic Tiehen liikennekeskustoiminnan jatkamiseksi.

Päällimmäisinä huolenaiheina viranomaisilla on Oulun seudun liikenteenhallinnan pitkäjänteisen yhteistyön jatkuvuuteen, pohjoisten alueiden paikallistuntemukseen ja pohjoisten olosuhteiden ymmärrykseen sekä muiden tieliikennekeskusten resurssien ja osaamisen riittävyyteen liittyvät näkökulmat. Kaikilla edellä mainituilla seikoilla on vaikutus liikennetuvallisuuteen sekä liikenteen toimivuuteen pohjoisessa.

Puolen Suomen toimialue lakkautuisi

Oulun seudulla on yli vuosikymmenen mittainen historia tiiviistä ja systemaattisesta liikenteenhallinnan viranomaisyhteistyöstä, jossa Oulun tieliikennekeskus on ollut operatiivisessa keskiössä. Pitkäjänteinen yhteistyö käynnistettiin jo vuoden 2009 alussa Oulun seudun liikenteenhallinnan johtoryhmän perustamisella. Tätä seurasi elokuussa 2009 viranomaisten yhteisen Oulun seudun liikenteenhallintakeskuksen perustaminen. Seudullinen liikenteenhallintakeskus perustettiin 1990-luvun lopulta lähtien toimineen Tiehallinnon Oulun liikennekeskuksen, nykyisen Fintrafficin Oulun tieliikennekeskuksen, yhteyteen.

Oulun seudun liikenteenhallinnan viranomaisyhteistyö perustuu pääosin toimijoiden paikallisuuteen, paikallistuntemukseen ja fyysiseen sijoittumiseen toistensa lähelle.

”Tiiviin yhteistyön ansiosta Oulun seutu on liikenteenhallinnassa maamme aktiivisimpia ja edistyksellisimpiä kaupunkiseutuja, jonka kehittämiä käytäntöjä on otettu käyttöön myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Oulun tieliikennekeskus on toiminut seudullisen viranomaisyhteistyön operatiivisessa keskiössä ja yhteisen tilannekuvan osalta rajapintana viranomaistoimijoiden välillä”, vetoavat viranomaiset.

Oulun tieliikennekeskuksen toimialueena on maantieteellisesti puoli Suomea, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Tuloksekas toiminta edellyttää vankkaa paikallistuntemusta koko pohjoisesta Suomesta sekä laajaa ymmärrystä pohjoisista, jopa arktisista sää- ja keliolosuhteista ja mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoisiin olosuhteisiin.

Pohjoinen vaatii paikallistuntemusta 

Liikenteellisesti haastavin Oulun tieliikennekeskuksen operoima toimintaympäristö on Oulun seutu ja siellä erityisesti Pohjantie, joka on Suomen vilkkaimpia väyläjaksoja. Oulun seudulla on käytössä laaja 150 sähköisen opasteen liikenteenohjausjärjestelmä, joka muun muassa Pohjantien vilkkaan liikenteen, suuren liittymätiheyden sekä käytössä olevan varareittiohjauksen vuoksi vaatii jatkuvaa, aktiivista operointia.

Pohjantien lisäksi tieliikennekeskukselta edellytetään perehtyneisyyttä myös Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin muuhun tieverkkoon ja Oulun kaupungin katuverkkoon sekä niiden liikenteellisisiin erityispiirteisiin.

Päätöksen mukaisesti jatkossa Tampereen, Helsingin tai Turun tieliikennekeskusten on tarkoitus vastata 24/7 oman toiminta-alueensa ohella myös koko pohjoisen Suomen maanteiden liikenteenohjauksesta, liikenteelle tiedottamisesta ja tiestön kunnossapidon tukipalveluista.

Merkittävästi kasvavan työmäärän vuoksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella toimivat viranomaiset haluavat tuoda esille huolensa muutoksen mahdollisista vaikutuksista tieliikenteen turvallisuuteen ja toimivuuteen Pohjois-Suomessa.

Vetoomuksessa todetaan, ettei pohjoisen olosuhteiden vaativuutta voida hoitaa Pirkanmaalta tai Etelä-Suomesta käsin. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös