Siirry suoraan sisältöön

Perämerenkaari-yhdistys: Uusi yhteistyömalli toisi paremmat edellytykset vahvemmalle talousalueelle

18.11.2021

Pohjoismaiset rajakomiteat Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta kokoustavat parhaillaan Oulussa kahden vuoden tauon jälkeen. Kokouksesta vastaa Perämerenkaari-yhdistys, joka näkee pohjoisilla alueilla mahdollisuuksia kehittyä vahvaksi talousalueeksi.

Pohjoismaiset rajakomiteat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta kokoontuvat Oulussa 18.–19. marraskuuta järjestettävään rajakomiteafoorumiin. Tapaamisessa keskustellaan muun muassa työn liikkuvuudesta sekä elinvoiman ja vetovoiman kehittämisestä pohjoisilla rajaseuduilla.

”Kahden vuoden tauon jälkeen meillä on vihdoin mahdollisuus tavata toisiamme ja vahvistaa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja luottamusta yli valtioiden rajojen. Katsomme tulevaisuuteen ja haluamme konkreettisilla teoilla vahvistaa rajaseutujen yhteistyötä”, sanoo Perämerenkaari-yhdistyksen puheenjohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Rajakomiteoiden foorumi on edellisen kerran järjestetty vuonna 2019. Koronapandemia on vaikeuttanut valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta, yhteistyötä ja arkea. Pandemia on vaikuttanut yksilöihin, yhteisöihin, työmarkkinoihin, julkisiin palveluihin sekä elinkeinoelämään.

Kielitaitoa ja liikenneyhteyksiä

Perämerenkaari-yhdistys on yksi kahdestatoista pohjoismaisesta rajakomiteasta, joista valtaosa on Oulun-foorumissa edustettuna. Perämerenkaari-yhdistystä johtavat Oulun ja Luulajan kaupungit. Yhdistyksen jäseniä ovat Perämerenkaaren alueen kunnat ja niiden kehittämisorganisaatiot. Yhdistys edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja alueen sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta.

Pandemian jälkeen halutaan luoda uusi, kestävä rajaseutujen yhteistyön malli. Perämerenkaaren alueella tärkeimpiä kysymyksiä ovat työvoiman liikkuvuuden edistäminen ja yhteisten työmarkkinoiden kehittäminen sekä uudenlaisen, kestävän luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Nämä kaikki edellyttävät sekä naapurimaan kielen osaamista että toimivia liikenneyhteyksiä.

”Perämerenkaaren alueella on hyvät edellytykset kehittyä vahvaksi talousalueeksi. Kehityksestä hyötyy koko Euroopan Unioni”, toteaa Rantala-Korhonen.

Rajakomiteoiden yhteistyö tukee Pohjoismaisen ministerineuvoston tavoitetta tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kaikki rajakomiteat tekevät rajat ylittävää yhteistyötä tiiviissä vuorovaikutuksessa alueidensa toimijoiden ja kansalaisten kanssa.

Rajakomiteafoorumin järjestävät Oulun kaupunki ja Perämerenkaari-yhdistys.

Rajakomiteoiden foorumi Oulussa 18.–19. marraskuuta otsikolla ”Katse tulevaisuuteen”.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Perämerenkaaren alueella tärkeimpiä kysymyksiä ovat työvoiman liikkuvuuden edistäminen ja yhteisten työmarkkinoiden kehittäminen sekä uudenlaisen, kestävän luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Kuva Luulajasta. Kuva: Mostphotos

Lue myös