Siirry suoraan sisältöön

Perämeren rantaniityille Euroopan maisemapalkinnon kunniamaininta

23.1.2022

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttama Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa 2021.

Hankkeessa on Perämeren arvokkaiden rantaniittyjen maisemaa ja luontoa hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Hankkeen ansiosta umpeenkasvaneita alueita on kunnostettu ja palautettu laidunnuksen piiriin yhteensä jo 4000 hehtaaria.

Maisemapalkinto liittyy Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua, ja -suunnittelua. Viime vuoden lopulla myönnetty kunniamaininta on tunnustus esimerkillisistä, maisemanhoitoa edistävistä toimenpiteistä.

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke edusti Suomea kilpailussa Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta, koska se valittiin Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi jo vuonna 2020. Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta joka toinen vuosi.

”Perämeren rantaniityt ovat Suomen laajimpia ja maisemaltaan sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta ainutlaatuisia. Hanke osoittaa, että luonnonhoidossa voidaan saavuttaa mittavia tuloksia viranomaisten sekä paikallisten karjatilojen ja maaseutuyrittäjien yhteistyöllä. Hienoa, että tämä pitkäjänteinen työ sai nyt kansainvälisen tunnustuksen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoi.

Työ tuonut tulosta

”Kunniamaininta todistaa Perämeren rantaniittyjen hoidon merkityksen ja tärkeyden. Yhteinen tahtotila ja sinnikäs yhteistyö ovat tuottaneet tulosta, jota rantaniittyjen hoidon käynnistyessä pienimuotoisesti 1990-luvun alussa ei olisi voinut uskoa mahdolliseksi. Hankkeen alussa ranta-alueiden hoidolle kehitetty toimintamalli on sovellettavissa myös muualla Suomessa ja EU:n alueella”, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta kertoi.

Euroopan neuvoston maisemapalkinnon sai vuonna 2021 Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheisyydessä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta luostareineen. Maisemapalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat viidelle hankkeelle, joista Perämeren rantaniittyjen hoitohanke oli yksi. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 hanketta ympäri Eurooppaa.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnetään seuraavan kerran vuonna 2023. Eurooppalainen maisemayleissopimus on voimassa 40 maassa, Suomessa vuodesta 2006.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Naudat hoitavat Hailuodon kansallismaisemaa ja arvokasta merenrantaluontoa. Kuva: Ely

Lue myös

Lue lisää aiheesta