Siirry suoraan sisältöön

Palvelupäällikkö Jaana Isopahkala haluaa vaikuttaa ikäihmisten arjen laatuun

30.1.2021

Jaana Isopahkala sanoo, että hakiessaan KOTAS-keskuksen palvelupäälliköksi hän tiesi, että työ on nopearytmistä ja vaihtelevaa. ”Se sopii minulle. Tärkeää oli myös, että ikäihmisten organisaatiossa on hyvä tekemisen meininki", sanoo Isopahkala.

Houkuttelevaa palvelupäällikön työssä oli mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä ikäihmisten palveluja aidosti asiakaslähtöisiksi ja oikea-aikaisiksi. Se tarkoittaa, että ymmärretään mitä palvelua asiakas tarvitsee juuri sillä hetkellä.

”Kaikki eivät tarvitse samaa palvelua, mutta meillä ammattilaisina on mahdollisuus arvioida tarve. Asiakas ei välttämättä sitä osaa sanoa”, Jaana Isopahkala luonnehtii.

Perustyöstä pitää huolehtia pandemiankin aikana

Tällä hetkellä Isopahkalaakin työllistää luonnollisesti koronavirustilanne ja resurssien ohjaaminen oikeaan paikkaan.

”Esimerkiksi tänä maanantaiaamuna olemme arvioineet kotihoidon altistumisia ja sinne tarvittavaa lisähenkilöstöä. Olemme myös siirtäneet henkilöstöä liikkuvien sairaanhoitajien avuksi, että saadaan otettua koronanäytteitä”, sanoo Isopahkala ja muistuttaa, että perustyö pitää hoitaa yhtä aikaa hyvin.

Isopahkala on ollut töissä Oulun kaupungilla vuodesta 2001: ensin erityisryhmien asumispalveluissa ja vuodesta 2012 alkaen kotihoidon palveluesimiehenä. Vuonna 2018, kun nykyistä KOTAS-keskusta (Kotona asumisen keskusta) alettiin kehittää, tuli Isopahkala sinne palveluesimieheksi.

Seuraavan vuonna ikäihmisten kotona asumisen tuen palvelut keskitettiin saman KOTAS-katon alle. Kesäkuussa 2020 Isopahkala aloitti keskuksen palvelupäällikkönä, joten hän on nähnyt sen koko kehityksen.

Tulokset palkitsevat

Isopahkala muistuttaa, että ikäihmisten määrä ja siitä syystä palvelujen tarve kasvaa. Siksi tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta kotona voidaan asua turvallisesti mahdollisimman pitkään. Asiakkaan äänen pitää kuulua.  

”Työssä palkitsee, kun muutoksilla ja uusilla toimintatavoilla saadaan aikaan tuloksia”, sanoo Isopahkala ja tunnustautuu tuloshakuiseksi työntekijäksi.

”Kotikuntoutus on hyvä esimerkki. Sairaalasta kotiutuva ikäihminen, joka tarvitsee apua ja tukea, tulee kotikuntoutusjaksolle, jolla asiakkaan ja kuntoutumisen edellytykset hyödynnetään. Kotikuntoutustiimi tukee häntä tässä.”

Tiimiin kuuluvat toiminta- ja fysioterapeutti, sairaanhoitaja, palveluohjaaja ja kotihoidon lähihoitaja.

Mukana kehittämässä helposti saatavia palveluja

Isopahkala on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Oulun seudun ammattikorkeakoulussa vuonna 2008 terveyden edistämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Hän muistuttaa, että kotona asumisen palveluyksikön tarkoitus on taata elämänlaatu.   

”Minun tavoitteena on sujuvat palvelu- ja hoitoketjut. Kehitän myös ennalta ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä työmenetelmiä sekä matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa.”

Matala kynnys tarkoittaa tässä Aino-neuvontaa, hyvinvointikeskuksissa annettavaa tietoa esimerkiksi kolmannen sektorin palveluista ja mistä niitä on mahdollista saada kunkin omalla asuinalueella.

”Meidän pitää hyvinvointikeskuksissa osata ohjata niihin palveluihin”, Isopahkala korostaa.

Juttu julkaistiin ensimmäisen kerran Mun Oulussa 1.12.2020.

KOTAS järjestää ikäihmisten arkea

- KOTAS-keskus on ikäihmisten palveluja järjestävä ja tuottava yksikkö. Sieltä tuotetaan myös kotihoidon tukipalveluja sekä kotihoidon hyvinvointiteknologian tukea (esimerkiksi Evondos-lääkerobotit).

- kotona asumisen tuen palveluihin kuuluvat ikäihmisten palveluohjaus ja sieltä järjestettävä Aino-neuvonta, kotiutustiimi, KOTAS-sairaanhoitaja, liikkuva sairaanhoitaja, kotikuntoutus, etäkotihoito, turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskus ja turva-auttaminen, yökotihoito, kotihoidon resurssipooli ja kotihoidon toiminnanohjaus

- työyhteisö on moniammatillinen. Siihen kuuluu sosiaalityötekijöitä ja suurimpana ryhmänä lähihoitajia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjaajia, sairaanhoitajia, toiminta- ja fysioterapeutteja sekä hyvinvointiteknologian asentaja.

- yhteensä KOTAS-keskuksessa työskentelee 125 henkilöä.

- kuntalaiselle KOTAS näkyy tilanteissa, kun he tarvitsevat matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta tukipalveluihin, kolmannen sektorin palveluihin tai ikäihmisten palveluihin. Palvelut näkyvät myös esimerkiksi kotiuduttaessa sairaalasta tai kun jo palvelua saava ikäihminen tai hänen omaishoitajansa tarvitsee äkillisesti ohjausta terveydentilasta.

- KOTAS-sairaanhoitaja konsultoi asiakkaan hoidontarvetta puhelimessa ja liikkuva sairaanhoitaja tulee tarvittaessa asiakkaan luo. Tukena on myös geriatrinen lääkäri.

- Oulussa on noin 1 400 turvapuhelinasiakasta, jotka myös saavat palvelun KOTAS-keskuksesta. Siellä sijaitsee hälytysten vastaanotto ja auttamispalvelu.

- Myös ikäihmisten kuljetus- ja ateriapalvelut myönnetään KOTAS-keskuksesta.

 

 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jaana Isopahkalan irrottaa virka-ajan töistä kotipihan lumityöt. Kuva: Tiina Uusikartano

Lue myös

Lue lisää aiheesta