Siirry suoraan sisältöön

Ouluun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma valmistumassa

26.3.2021

Oulun kaupungin kestävän liikkumisen suunnitelma – SUMP on valmistumassa. SUMP eli Sustainable Urban Mobility Plan on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta.

Työssä on laadittu 20-kohtainen toimenpidelistaus kestävän liikkumisen eli kävelyn, pyöräilyn, ja joukkoliikenteen edistämiseksi.

Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi suunnitelmassa on tunnistettu päätöksentekoon, keskustan liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteeseen liittyviä toimia: Päätöksenteossa tulisi ottaa paremmin huomioon kaikkien päätösten vaikutukset liikkumiseen ja tarkastella asiaa kokonaisuutena ja yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa.

Keskustassa henkilöautoliikenteen läpiajo tulisi ohjata keskustan ohi ja siirtää pysäköintiä enemmän keskitettyihin laitoksiin, jolloin tilaa jäisi enemmän viihtymiselle, kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen merkittävin uudistus olisi linjaston muuttaminen siten, että tarjolla on nopeita ja tiheästi liikennöiviä runkolinjoja Oulun keskustaan.

Kestävät kulkumuodot keskiöön

Työssä on muodostettu pitkän aikavälin kestävän liikkumisen visio Oulu on kestävän kaupunkiliikkumisen mallikaupunki. Jotta liikkumisesta Oulussa tulisi nykyistä kestävämpää, on työn kärkitavoitteeksi asetettu kaupunkistrategiaa mukaillen kestävien kulkumuotojen osuuden nostaminen yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Ihminen valitsee kulkutavakseen sen, joka on hänelle helpoin, mukavin ja nopein. Tämän vuoksi kulkumuoto-osuustavoite voidaan saavuttaa vain, kun suurin osa arjen matkoista on nopeampia kestävillä liikkumismuodoilla. Nopeus ja helppous ovatkin suunnitelmassa keskeisiä tavoitteita”, kertoo kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

Vielä voi antaa palautetta

Kestävän liikkumisen edistäminen edesauttaa monien keskeisten tavoitteiden saavuttamista: sen avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä, vähentää liikkumattomuudesta aiheutuvia terveysriskejä, parantaa sosiaalista tasa-arvoa ja lisätä kaupunkitilojen viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta.

SUMP-suunnitelman laatiminen käynnistettiin syksyllä 2020 ja luonnos valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaa on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.3.2021 ja lautakunta on päättänyt asettaa hankkeen nähtäville. Lautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävillä olon jälkeen.

Hankkeen on toteuttanut yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhdessä konsulttina toimivan WSP Finland Oy:n kanssa. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen vuodelle 2020.

SUMP-suunnitelmaan voi tutustua täällä:

Palautetta voi antaa täällä.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulu mielii kaupunkiliikkumisen mallikaupungiksi. Yksi tavoite olisi ohjata yksityisautoilua keskustan ohi. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta