Siirry suoraan sisältöön

Oulusta Kemin kautta Laurilaan rataosan parantaminen nytkähtää liikkeelle

28.5.2020

Väylävirasto on käynnistänyt Oulu–Laurila-radan tarvesuunnittelun. Rataosuus Oulusta Kemin kautta Laurilaan on 112 kilometriä pitkä ja sisältää myös Kemin ratapihan alueen.

Yksiraiteinen rata on tällä hetkellä sähköistetty ja sillä liikennöi 16–20 henkilöjunaa vuorokaudessa. Rataosuus kuuluu Euroopan TEN-T-ydinverkkoon.

Hanke aloitetaan kesäkuussa ja selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnittelu aloitetaan lähtötietojen kokoamisella, joka sisältää myös maastossa näkyviä töitä eli ilmakuvauksia ja lähtöpisteiden havainnollistamisisia. Lähtötietojen kokoamiseen liittyvät maastotyöt eivät aiheuta haittaa asumiselle tai liikenteelle.

Tarvesuunnittelun tavoitteena on selvittää rataosan parantamisen sekä kehittämisen reunaehdot ja toimenpiteiden tarkempi kustannusarvio.

Työssä tarkastellaan tasoristeysturvallisuuden sekä ratapihojen toiminnallisuuden parantamisvaihtoehtoja. Hankkeessa määritellään ja arvioidaan liikenteestä aiheutuvat haitat sekä kartoitetaan niiden vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T-ydinverkkokäytävän laajentaminen.

Haaparanta-radan sähkösuunnittelu loppukesällä

Myös Laurila–Tornio–Haaparanta-radan sähköistyshankkeen ratasuunnittelu alkaa loppukesään mennessä lähtötietojen keräämisellä, joka sisältää maastossa näkyviä töitä.

Sähköistyshankkeen tavoitteena on parantaa rataosuuden rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä, parantaa tasoristeysturvallisuutta sekä mahdollistaa henkilöjunaliikenteen tarjonnan jatkaminen Suomen ja Ruotsin välillä.

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-T-ydinverkkokäytävän laajennusta.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Ratayhteydet Oulusta Kemin kautta Laurilaan ja Haaparantaan paranevat muutamien vuosien kuluessa.

Lue myös

Lue lisää aiheesta