Siirry suoraan sisältöön

Oulussa terveyttä edistävä liikunta hoidetaan valtakunnallisesti vertailtuna erinomaisesti

7.11.2020

Vertailussa otetaan huomioon koko kaupungin sitoutuminen terveyttä edistävään liikunnalliseen toimintaan. Asukkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen on huomionarvoista.

Oulussa terveyttä edistävä liikunta on parhaimmalla tasolla verrattuna Suomen muihin suurimpiin kaupunkeihin sekä useimpiin muihinkin kaupunkeihin ja kuntiin. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista tiedoista vertailutietokanta TEAviisarissa.

Liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa Oulu on Suomen suurimmista kaupungeista kärkipaikalla pistemäärällä 89. Helsingin pistemäärä on 72, Espoon 80, Vantaan 86, Tampereen 78 ja Turun 76. Oulu ylittää selvästi myös koko maan keskiarvon, joka on 72. Myös aiempina vuosina Oulu on pitänyt kuuden suurimman kaupungin kärkipaikkaa hallussaan.

”Hyvältähän tämä tuntuu. Se antaa vahvistusta ja varmuutta myös siitä, että teemme oikeita asioita niillä resursseilla mitä meillä on”, kertoo liikuntajohtaja Niina Epäilys.

Vertailutietokantaan toimitti tänä vuonna tietonsa ennätykselliset 97 prosenttia kunnista. Tietoja kerätään joka toinen vuosi.

Koko kaupunki sitoutunut toimintaan

Liikunnan edistäminen kuuluu olennaisena osana kuntien ja kaupunkien terveyden edistämistoimintaan. Terveyttä edistävä liikunta voidaan huomioida jo esimerkiksi osa- ja yleiskaavasuunnitteluissa.

”Oulussa on jo kaupunkistrategiassa nostettu liikunnan merkitys keskiöön, sillä tavoitteena on, että hyvinvointi kuuluu kaikille”, sanoo Epäilys.

Oulussa on laadittu terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma, jossa on laajasti ja poikkitoiminnallisesti esitetty toimenpide-esityksiä aktiivisen elämäntavan tukemiseksi kaikilla toimialoilla.

Oulussa on esimerkiksi loistavat kävely- ja pyöräilyväylät, joiden kehittäminen jatkuu koko ajan. Päiväkoteihin juurrutetaan puoli päivää pihalla -toimintaperiaatetta ja koulu- ja opiskelumaailmoissa on jo käytössä liikkuva koulu- ja liikkuva opiskelu -toimintamallit.

”Parannettavaahan toki löytyy aina, vaikka ns. kuutoskaupunkien kärjessä terveydenedistämisaktiivisuudessa liikunnan toimialalla olemmekin. Esimerkiksi poikkitoiminnallinen yhteistyö on tärkeää liikunnan edistämisessä ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi.”

Mahdollisuus liikkumiseen halutaan kaikille

Oulussa kiinnitetään Epäilyksen mukaan erityistä huomiota siihen, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, liikuntataidoista tai -aktiivisuudesta riippumatta. Kaupungissa on esimerkiksi matalan kynnyksen maksutonta ohjattua liikuntatoimintaa niin lapsille, nuorille kuin ikäihmisillekin.

”Tarjoamme liikuntapalveluja kaikenikäisille oululaisille ja liikuntapalvelujen hinnoittelu on sellainen, että taloudellisesta näkökulmasta se ei olisi este liikunnan harrastamiselle”, sanoo Epäilys.

Liikuntapalveluiden asiakkaiden, niin kuntalaisten kuin urheiluseurojenkin, näkökulmat huomioidaan myös palvelujen kehittämisessä. Palautetta saadaan ja otetaan vastaan koko ajan eri kanavien kautta.

”Kuntalaisten palautetta saamme myös säännöllisesti toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kohdennetuilla kyselyillä, josta esimerkkinä mm.  nuorille suunnattu nuorten liikunnan olosuhdekysely. Lisäksi eri lajiryhmiä edustavien seurojen kanssa pidämme säännöllisesti palavereja niin vuorojenjakoon kuin olosuhteiden kehittämiseen liittyen.”

Oulussa toimii myös kaupungin kanssa yhteistyössä toimiva liikunta- ja urheiluseurojen yhteistoimintaelin seuraneuvottelukunta.

”Liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen kuuluu kaupunkiorganisaatiossa kaikille. Se on yhteinen asia!” muistuttaa Epäilys.

Kuntakohtaiset tiedot terveydenedistämisaktiivisuudesta eri puolilla Suomea löytyvät osoitteesta www.teaviisari.fi.

Jalkapalloilijat puistossa.
Oululaisten osallistuminen terveyttä edistävän liikunnan suunnitteluun hyvällä tasolla. Arkistokuva jalkapallon pelaajista Hollihaan puistossa.
Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Pyöräily on yksi terveyttä edistävä liikuntamuoto. Oulu on valtakunnallisestikin tunnettu pyöräilykaupunkina. Kuvaaja: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta