Siirry suoraan sisältöön

Oulussa käynnistettiin laaja kiusaamisen vastainen työ

17.2.2021

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on aloitettu työ, jolla on tarkoitus laaja-alaisesti ehkäistä lasten ja nuorten kiusaamista. Mukana työssä on kasvatusalan asiantuntijoita sekä ammattilaisia muun muassa poliisista ja yliopistosta.

Oulun kaupungissa on ryhdytty tehostamaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista työtä. Toimeen on nimitetty työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toukokuun loppuun mennessä Oulun kaupungin suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.  

Laaja asiantuntijatyöryhmä

Työryhmä koostuu monialaisista asiantuntijoista Oulun kaupungin opiskeluhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, hyvinvointi- ja nuorisopalveluista, sivistys- ja kulttuuripalvelujen turvallisuusjohtamisen tiimistä sekä työsuojelusta.

Työryhmässä on mukana myös koulupoliisi Oulun poliisilaitokselta, Vuolle Setlementti ry:n sovittelupalvelu sekä akatemiatutkija Oulun yliopistosta. Opiskelija- ja huoltajaedustus tulee Oulun Nuorisovaltuusto ONEsta ja Vanhempainliitosta.

Työryhmä hyödyntää työssään opetushallituksen oppaita kiusaamisen vastaiseen työhön ja seksuaaliseen häirintään liittyen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Mukana päiväkoteja ja kouluja

Työssä otetaan huomioon toukokuussa 2020 hyväksytty Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja alueellisen nuorisotyön suunnitelma lasten ja nuorten kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Kevätlukukauden 2021 aikana viidessä päiväkodissa ja kuudessa peruskoulussa pilotoidaan ihmisläheistä toimintatapaa ja vertaissovittelua Resto-, Verso- ja MiniVerso -ohjelmien avulla.

Ohjelmat tuovat yhteisöön tuen ja konfliktinhallinnan portaat, joiden avulla on mahdollista muuttaa toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti kohti sovittelevaa yhteisöä sekä edistää oppimisyhteisön hyvinvointia sovittelutaitojen myötä.

Pilotointiin osallistuvat Maikkulan, Jäälin, Kiviniemen, Takkurannan, Tuiran ja Merikosken koulut sekä Kiviniemen, Laivakankaan, Tuokkosen, Maikkulan ja Kangaskontion päiväkodit.

Kiusaamisen vastaisen kehittämistyön ja tulevien pilotointien lisäksi Oulussa panostetaan laajasti lasten ja nuorten turvataitokasvatukseen, joka on yksi tapa ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan laajaa rintamaa. Yksin lapsi ei useinkaan ongelmista selviä. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta