Siirry suoraan sisältöön

Oulussa kannustetaan kestävään kansainvälisyyteen

17.1.2022

Oulun kaupungin uusi vastuullisen kansainvälistymisen opas valottaa kansainvälistymisen eri keinoja ja kannustaa positiiviseen asennekasvatukseen.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on tuotettu vastuullisen kansainvälisyyden ja liikkuvuuden opas. Työn rahoittajana toimi Opetushallitus. Opas on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden opettajille, mutta sen ohjeita voivat hyödyntää kaikki, jotka pohtivat kansainvälisen toiminnan vastuullisuutta.

Vastuullisuus osaksi arkea

Oulun kaupungin sivistysohjelman painopisteitä ovat kestävä tulevaisuus ja kansainvälisyys. Samat teemat näkyvät myös peruskoulujen opetussuunnitelmissa ja eri kouluaineissa.

Uudessa oppaassa kerrotaan muun muassa miten vastuullisuus saadaan osaksi koulun toimintakulttuuria, miten toimitaan vastuullisesti maailmalla ja minkälaisia kansainvälisyyden kokemuksia vierailut antavat kotona.

”Oulussa haluamme korostaa sitä, että kansainvälisyys on moninaisuuden arvostamista sekä uskallusta. Kansainvälistymisen kokemuksia voidaan tarjota kaikille kotikansainvälisyyden keinoin”, kertoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden laatupäällikkö Pauliina Kanervo.

Käytännön teot jäävät mieleen

Opas on tarkoitettu käytännön työkaluksi päiväkotien ja koulujen arkeen. Esimerkiksi luokkaretkiä suunniteltaessa opettajat voivat miettiä yhdessä oppilaiden kanssa, miten retki tehdään vastuullisesti. Oppaan tietoja voidaan hyödyntää myös koulujen kansainvälisissä hankkeissa.

”Kouluissa pohditaan yhdessä erityisiä vastuullisuuslupauksia: miten toimimme vastuullisesti ennen matkaa, sen aikana ja matkan jälkeen”, kertoo Oulun kaupungin globaalikasvatuksen kehittäjäopettaja Laura Ritola.

Vastuullisuusteot ovat konkreettisia käytännön asioita, joihin kiinnitetään huomiota.

”Liikennevälineiden valinta, jätteiden kierrättäminen ja minimointi ja paikallisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen ovat hyviä esimerkkejä vastuullisesta toiminnasta”, jatkaa Oulun kaupungin kestävän kehityksen ja luonnontieteiden kehittäjäopettaja Jussi Tomberg.

Vierailuista kansainvälisiä kokemuksia kotona

Kansainvälisyyden kokemuksia voi mainiosti hankkia myös kotona Oulussa. Kun Ouluun saadaan vieraaksi esimerkiksi luokkia ulkomaisista kouluista, toimivat Oulun koulujen oppilaat vastuullisuuden puolestapuhujina.

”Kouluissa pohditaan yhdessä kestävää liikkumista ja suomalaisen lähiruoan käyttöä. Oppilaat voivat majoittaa vieraita kotonaan, osallistua vieraiden arkeen koululla, esitellä Oulua vieraille lasten ja nuorten näkökulmasta, valmistaa ruokaa vieraille tai kertoa vaikka suomalaisten nuorten harrastuksista”, Tomberg jatkaa.

Hintan alakoululla kansainvälisyyden kokemukset kotona ovat tuoreessa muistissa. Koululla järjestettiin syksyn aikana muotoilutyöpaja, jossa olivat mukana Designmuseo Helsingistä, Kuopion muotoiluakatemia, designmuseo Skotlannista sekä paikallisen skotlantilaisen koulun oppilaita. Yhteydet Kuopioon, Helsinkiin ja Skotlantiin hoidettiin virtuaalisesti. Molempien koulujen oppilaat työskentelivät suomalaisen muotoilun inspiroimana yhtä aikaa omissa kouluissaan.

Oppilaat toteuttivat työpajan aikana jonkin Alvar Aallon suunnitteleman design-huonekalun kotoa tuoduista kierrätysmateriaaleista. Oppilaiden työt ovat esillä koulun käytävillä kuvataiteen tunneilla tehdyissä pienoismallihuoneissa. Kuva: Anne Peltola

”Työpajamme oli ainutlaatuinen kokonaisuus koulumaailmassa. Designmuseo johdatteli kummankin koulun oppilaat suomalaisen muotoilun maailmaan ja muotoilijan työhön. Muotoiluakatemia puolestaan toimi työpajan vetäjänä. Yhteistyömme jatkuu vielä skotlantilaisen koulun järjestämällä vastaavalla työpajalla. Silloin pääsemme tutustumaan oppilaiden kanssa skotlantilaiseen muotoiluun”, kertoo luokanopettaja Minna Laatikainen Hintan koululta.

Hintan koulun kokemukset kansainvälisestä työpajasta olivat niin positiiviset, että Laatikainen kannustaa rohkeasti astumaan kotikansainvälistymisen maailmaan.

”Aina ei tarvitse mennä paikan päälle kokeakseen jotain uutta. Vuorovaikutuksessa oleminen etäyhteyksien avulla on avartavaa ja antaa hienoja kokemuksia niin oppilaille kuin opettajille. Käsillä tekeminen ja siitä innostuminen on kansainvälinen kieli, jota ymmärretään missä päin maailmaa tahansa”, Laatikainen tiivistää.

Oululaisten koulujen kansainvälisyyskäytänteistä voit lukea lisää sivustolta https://oulustamaailmalle.wordpress.com/.

Juttu julkaistu ensimmäisen kerran Mun Oulussa 22.11.2021.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Hintan alakoulun ja skotlantilaisen Rosebankin koulun yhteinen virtuaalityöpaja tarjosi suomalaisille koululaisille myös kunnon kielikylvyn: työpajan työskentelykielenä käytettiin englantia. Kuva: Minna Laatikainen

Lue myös

Lue lisää aiheesta