Siirry suoraan sisältöön

Oulun yliopisto: Kotitalouksien energian kulutuksesta säästettävissä jopa kolmannes

16.11.2022

Energia ja sen säästäminen ovat ajankohtaisia aiheita nykyään. Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, jokainen meistä voi käytöksellään säästää sähköä. Filosofian maisteri Sanna Tuomela tutki väitöstyössään älykotien energiateknologiaan liittyviä arvoja ja käyttökokemusta.

Tutkimus alkoi jo neljä vuotta sitten ja on nyt erittäin ajankohtainen. Sanna Tuomela havainnoi 28 kotitaloutta ja haastatteli niiden asukkaita.

”Perimmäisenä tavoitteena on vähentää kotitalouksien energiankulutusta ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä digitaalisten ratkaisujen avulla. Tutkimuksessa selvitin kontekstuaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat älykkään kodin energiateknologioiden omaksumiseen ja käyttöön, asukkaiden arvoihin ja mieltymyksiin. Tutkimuksessa älykodeista puhutaan Shems-termillä, joka on akronyymi englannista: smart home energy management systems”, Tuomela kertoo väitöstutkimuksensa lähtökohdista.

Lisäksi hän analysoi tarkkaan kymmenen talouden energiakulutustiedot ennen ja jälkeen Shems-ratkaisun käyttöönoton voidakseen olla varma muutoksen vaikutuksista.

”Aiemmat vastaavat tutkimukset ovat olleet lähinnä simulaatioita, nyt menin syvälle kotien arkeen. Mielenkiintoinen huomio oli, että käyttäjät tavoittelevat ensisijaisesti taloudellisia etuja, ympäristöystävällisyyden ollessa tärkeä mutta toissijainen arvo. Muita kodin älykkääseen energiateknologiaan yhdistettyjä arvoja olivat asumismukavuus, turvallisuus ja uteliaisuus uusia teknologioita kohtaan”.

Sanna Tuomela. Kuva: Oulun yliopisto

Lisätutkimus paikallaan

Käyttäjien ymmärrys järjestelmistä ja niiden yhteydestä laajempaan energiajärjestelmään ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen oli kuitenkin hyvin vähäistä. Tuomelan väitöstutkimus osoitti, että Shems voi talvikuukausina tuoda jopa 30 prosenttia säästön energiankulutukseen.

Tutkituissa kodeissa järjestelmä muutti päivittäistä kulutusprofiilia niin, että kulutusta siirtyi huippukulutuksen ajoilta vähemmän sähkönkulutuksen tunneille. Tämä on etenkin tulevan talven ja kansallisen energiasäästön kannalta hyvä tieto.

”Kuitenkin energiansäästöasteessa oli suuria eroja kotitalouksien välillä ja jopa samassa taloudessa eri talvikuukausina. Jatkotutkimuksen kannalta onkin jännittävää nähdä, millä tavoin nyt asetetut energian kulutuksen vähennystavoitteet ja kulutuspiikkien ja jopa energiakriisin tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa ihmisten valintoihin ja toimintaan”, Sanna Tuomela toteaa.

”Tarvitaan lisää tietoa kotien älykkäiden energiateknologioiden käyttäjistä ja rooleista, ja asukkaille tietoa energianhallinnasta sekä oman kulutuksen yhteydestä laajempaan energiajärjestelmään. Tämä kaikki lisää aktivointia osallistumaan energian säästämiseen ja kulutuksen järkevöittämiseen. Tutkimukseni tulokset edistävät kestävien digitaalisten energiajärjestelmien tutkimusta, älykkään kodin teknologioiden suunnittelua, energiatutkimusta ja energiapolitiikan suunnittelua.”

Filosofian maisteri Sanna Tuomela väitteli Oulun yliopistossa perjantaina 11. marraskuuta. Tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan suomennettu otsikko on Älykkäät kodin energiateknologiat: käyttöönotto, käyttökokemus ja energiansäästöpotentiaali eli Smart home energy technologies: adoption, user experience and energy saving potential. Vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori Raimo Lovio Aalto yliopistosta ja kustoksena professori Netta Iivari Oulun yliopistosta.

 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Tutkimuksen mukaan ymmärrys säästöjärjestelmiin ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on kuluttajilla vielä hyvin vähäistä. Kuva: Mostphotos

Lue myös

Lue lisää aiheesta