Siirry suoraan sisältöön

Oulun seudun kunnat aloittavat TE-palveluiden hoitamisen - kokeilu koskee tiettyjä ryhmiä

10.1.2021

Maaliskuun alusta Oulun seudun kunnat hoitavat ison osan TE-palveluista. Kyseessä on kokeilu, joka on osa hallituksen kärkihanketta.

Osa TE-palveluista siirtyy valtiolta Oulun seudun kunnille maaliskuun alusta. Kuntakokeiluun kuuluvat Oulun lisäksi Hailuoto, Ii, Liminka, Kempele, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

”Tulevaisuudessa järjestys tulee muuttumaan niin, että kunnille tulee isompi vastuu oman alueensa työllisyyden hoidosta. Tämä on hallituksen kärkihanke, ja Oulu haluaa olla mukana tekemässä tätä tulevaisuuden työllisyyden mallia”, työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson BusinessOulusta kertoo.

Kohderyhmiin otetaan yhteyttä keväällä

Kokeilu ei kuitenkaan koske kaikkia työttömiä työnhakijoita, vaan se on rajattu tiettyihin kohderyhmiin. Kohderyhmät määritellään kokeilua varten valmistellussa laissa. Lain mukaan kokeiluun kuuluvat he, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä he, jotka ovat alle 30-vuotiaita, vieraskielisiä ja maahanmuuttajia.

Kokeilun käynnistyessä kohderyhmään kuuluvien ei tarvitse varsinaisesti tehdä erityistoimia, vaan heihin otetaan yhteyttä kevään aikana.

”Siirtyville ja uusille asiakkaille tulee kirje, jossa kerrotaan, että hänen työllistämistä edistävistä palveluista vastaa jatkossa kunta”, palvelupäällikkö Saila Lehto sanoo. 

Uusi palvelulinja avataan

Jos asiakas kuuluu kohderyhmään, hänen tietonsa siirtyvät automaattisesti kunnalle, kun hän ilmoittautuu TE-toimistoon. Työnhakijan työllistymis- tai aktivointisuunnitelmassa sovitut tehtävät tulee edelleen hoitaa määräaikoihin mennessä, ettei työnhaku katkea.

Jos työnhakijalla on jokin akuutti työnhakuun tai työllistymiseen liittyvä tilanne käsillä, voi ottaa yhteyttä Kuntakokeiluun ja kysyä neuvoa omaan tilanteeseensa. 

Kuntakokeilu avaa tätä varten uuden puhelinpalvelulinjan ja myös chat-palveluja on myöhemmin luvassa. 

”Omaan työnhakuun liittyviä asioita hoidetaan edelleen TE-hallinnon ylläpitämässä Oma asiointi -palvelussa. Sitä kautta lähetetyt yhteydenotot välittyvät myös Kuntakokeilun virkailijoille”, Lehto kertoo. 

BusinessOulu koordinoi

Projektia johdetaan BusinessOulusta, jossa on hyvä yhteystyö myös muiden kuin oman yksikön kanssa. BusinessOululla on hyvä oman alueensa yritystuntemus ja työpaikkoja voidaan löytää myös sitä kautta.

”Emme tee asioita paremmin kuin TE-toimisto, vaan teemme yhdessä TE-toimiston kanssa”, sanoo Jansson.

Kunnalla on myös laaja palveluvalikoima, jonne asiakkaita voidaan ohjata. Sellaisia voivat olla terveys-, kuntoutus- tai sosiaalipalvelut. Aiemmin kunnassa on tehty samaa työtä kunnan osoittamilla resursseilla. 

”Nyt päästään yhdistämään kuntapuolen näkemyksiä valtion osaamiseen ja toimintatapoihin. Samalla niitä on mahdollista koota yhtenäisiksi toimintamalleiksi. Ajatus on kehittää palveluja ajan kanssa”, Lehto kertoo.

Tavoitteena tietysti työllistää

Työllisyyskokeilun tavoitteena on entistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Samalla halutaan edistää koulutukseen ohjautumista ja tuoda ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. 

”Tällä halutaan parantaa heidän pääsyään työmarkkinoille, jotka ovat heikossa asemassa tai ovat olleet pidempään työttömänä”, Jansson toteaa.

Kokeilulla halutaan myös paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden työllistymisen esteitä sekä löytää yksilölliset palvelutarpeet.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kokeilu ei koske kaikkia työttömiä työnhakijoita, vaan se on rajattu tiettyihin kohderyhmiin. Kuva: Päivi Vuoti-Karvonen

Lue myös

Lue lisää aiheesta