Siirry suoraan sisältöön

Oulun seudun kehityskuva 2030+ on tarkoitus saada maaliin tänä vuonna

8.2.2021

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tekeminen on käynnistynyt. Kehityskuva 2030+ tavoitteena on hakea kuntien yhteinen linja ja tavoite koko seutua palvelevasta kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä sekä elinvoimaisesta seudusta.

Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kehityskuva on tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta.

Ympäristöasiat mukana

Läpileikkaavia näkökulmia ovat vähähiilisyys ja kestävät ratkaisut sekä yhteistyö. Näiden kautta työssä pohditaan, mikä on yhteinen seudullinen visio, kehittämisen tavoitteet sekä strategiset ja konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2040 mennessä.

Työssä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita sekä arvioidaan näiden vaikutuksia muun muassa yhdyskuntarakenteen ja ilmastovaikutusten näkökulmasta.

”Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat yhteistyössä toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät asumiseen, liikenteeseen, kaavoitukseen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

”Tarvitaan yhteinen tavoite siitä, mitä pitää tehdä ja milloin ja mitä se maksaa. Kehityskuvan avulla voimme saada myös valtion mukaan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen”, hän lisää.

Kyseessä koko alueen vetovoima

”Tässä työssä oleellista on yhteisen tahtotilan löytyminen suuriin maankäytön ja liikenteen linjauksiin Oulun seudulla siten, että koko alueen vetovoima kehittyy ja pärjäämme suurten kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa tulevaisuudessakin", korostaa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi.

"On tärkeää säilyttää myös riittävä konkretia ja käytännöllisyys ”visioissa”, jotta niihin voidaan aidosti alueella sitoutua ja saadaan aikaan vaikuttavuutta", hän lisää.

Kehityskuva laaditaan vuorovaikutuksessa muun muassa Oulun seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen, elinkeinoelämän edustajien ja MAL-sopimus kumppaneiden kanssa.  Työn aikana järjestetään kolme työpajaa ja työn etenemisestä tiedotetaan sen eri vaiheissa.

Kehityskuvan tekemisen rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii WSP Finland Oy.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kehityskuvan teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta