Siirry suoraan sisältöön

Oulun päiväkodit ovat hyvinvointipäiväkoteja

24.9.2021

Oulun päiväkodit ovat hyvinvointipäiväkoteja, joissa lasten hyvinvoinnin perusedellytyksenä on sujuva arki. Päiväkodeissamme halutaan vahvistaa lasten ja huoltajien osallisuutta sekä yhteistyötä. Kuluneena vuonna on juhlistettu Oulun varhaiskasvatuksen 120-merkkivuotta.

Jokaisessa päiväkodissa toteutetaan säännöllisesti arviointikysely, jonka avulla päiväkoti saa lasten ja huoltajien kokemukseen pohjautuvaa tietoa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi päiväkodissa.

”Oulun varhaiskasvatuksen pedagogisen kehittämisen painopistealueina ovat hyvinvointi ja osallisuus. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut laajasti lasten tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksiin, ja keväällä arvioitiin lasten osallisuuden toteutumista päiväkodeissamme”, alueellinen suunnittelija Tuula Herranen kertoo.

Tärkeintä lapsen kohtaaminen

Päiväkodeissa hyvinvointi ei ole vain päiväkodin aikuisten asia vaan myös lapsilla on tärkeä rooli. Päiväkodin toimintakulttuurissa korostuu yksittäisen lapsen kohtaaminen sekä lasten kuuleminen arjen toiminnassa. Onnistumisen kokemukset, hyväksytyksi tuleminen, myönteinen palaute ja turvallisuuden tunne ovat tärkeitä lapsen hyvinvoivan arjen rakentumisessa. Hyvinvointi on arkisia tekoja, joita jokainen toteuttaa päiväkodin omien käytänteiden kautta.

Päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä, jolloin lasten ja aikuisten vuorovaikutus vahvistuu. Näin voidaan myös ennalta ehkäistä kiusaamistilanteita sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu lisää sekä lasten että aikuisten hyvinvointia.

Osallisuus toteutuu arjessa

Lasten osallisuuden vahvistaminen on yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista. Se on myös yksi Oulun tavoitteista lapsiystävällisenä kaupunkina.

Hyvinvointipäiväkodeissa luodaan mahdollisuuksia lasten osallistumiselle. Päiväkodeissa lapsilta kysytään mielipiteitä, lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa myös muun muassa päiväkodin ympäristöraadeissa ja lasten kokouksissa. Lapsia kuuntelemalla saamme arvokasta tietoa lapsista itsestään ja samalla päiväkotiarkeen avautuu näkökulmia, jotka muuten jäisivät ehkä kokonaan huomiotta.

”Osallisuudessa korostuvat lasten ajatusten kuuleminen ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa arkeensa. Osallisuus toteutuu arjen toiminnassa: lasten mielenkiinnon kohteet ja aloitteet otetaan huomioon, niistä keskustellaan ja niihin vastataan”, Tuula Herranen kuvailee.
Tärkeää on kulttuuri, jossa lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä.

Toimintaa kehitetään yhdessä

Kaikissa päiväkodeissa panostetaan toiminnan kehittämiseen. Erilaisista kyselyistä päiväkodit saavat tärkeää tietoa onnistumisistaan ja kehittämiskohteistaan.

Kyselyiden avulla voidaan selvittää, miten lapset ja perheet kokevat hyvinvoinnin ja miten lapset voivat päiväkodissa. Kyselyistä saatua tietoa hyödynnetään tekemällä toimenpiteitä lasten ja huoltajien kanssa yhdessä päätettyjen kehittämistavoitteiden suuntaisesti.

Varhaiskasvatuksessa nähdään hyvinvoinnin merkityksellisyys myös oppimista tukevana asiana.

Päiväkodeissa lapsilta kysytään mielipiteitä, lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa myös muun muassa päiväkodin ympäristöraadeissa ja lasten kokouksissa. Kuva: Saarelan päiväkoti

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Päiväkotien arjessa korostuvat lasten ajatusten kuuleminen ja miten heidän toiveensa otetaan huomioon. Kuva: arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta