Siirry suoraan sisältöön

Oulun Nuorten työpajat teetti kyselyn – vastaajat erittäin tyytyväisiä toimintaan

16.3.2021

Oulun kaupunki teetti Nuorten työpajoilla kyselyn, joka perusteella nuorten tyytyväisyys pajatoimintaan näyttää erittäin hyvältä: peräti 96 prosenttia koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana, ja antoivat toiminnalle arvosanaksi 4,4 pistettä viidestä.

Oulun Nuorten työpajoilla valmentautuneista nuorista 80 vastasi viime vuonna Sovari-kyselyyn. Sovari, eli sosiaalisen vahvistumisen mittari, on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia.

Tulosten mukaan Oulun valmentautujista 96 prosenttia koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana, ja he antavat työpajatoiminnalle arvosanaksi 4,4, asteikolla 1-5. Kyselyyn vastanneista jokainen suosittelisi Oulun nuorten työpajatoimintaa työttömänä olevalle kaverilleen.

Osallistuminen ei kaduta

Oulun kaupungilla on 12 erilaista Nuorten työpajaa, jotka edustavat eri ammattialoja: taide- ja mediapaja, viestintäpaja, puhtaanapitopaja, kädentaitopaja, ympäristöpaja, puutyöpaja, autopaja, raksapaja, luonto- ja liikuntapaja, tuunipaja, starttipaja ja lounasravintola Makoisa.

Pajoilla tehtävät työt ovat pääasiassa asiakastöitä tai tuotteita omaan myyntiin. Osa pajoista on starttipajoja, joissa keskitytään enemmän nuorten elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden tukemiseen.

”Sain työpajalta uutta visiota tosi moniin asioihin enkä kadu hetkeäkään, että työtoiminnan aloitin”, on yhden palautteen antajan mielipide.

Kyselyyn vastanneista nuorista 85 prosenttia on kokenut arjen asioiden hoitamisen parantuneen. Noin 80 prosenttia kertoi elämänhallintansa ja tavoitteellisuutensa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa vahvistuneen. Samoin 80 prosenttia vastaajista on kokenut saaneensa erittäin hyvin tai melko hyvin tukea tulevaisuuden suunnitelmiinsa.

Itsetunto on kasvanut

Vastanneista palkkatuella tai työsuhteessa työskenteli noin joka kymmenes, työkokeilussa kolmannes ja kuntouttavassa työtoiminnassa liki puolet. Heistä lähes puolet työskenteli pajalla viitenä päivänä viikossa. Valtaosalla työpajajakson kesto vaihteli 3 kuukaudesta 11 kuukauteen. Vastaajista 57 prosenttia oli 21-24-vuotiaita ja joka neljännes 17-20 vuotta.

”Työpajalla olen saanut arvokasta työkokemusta, uutta tietoa ja kokemusta sekä ihania uusia ystäviä. Koko pajajakson ajan olen myös tuntenut itseni tervetulleeksi ja hyväksytyksi. Olen enemmän kuin tyytyväinen ryhmäämme, sillä henki täällä on ollut kautta pajajaksoni koko ajan todella hyvä! Olen myös rohkaistunut tietyissä asioissa ja itseluottamukseni on mahdollisesti vähän kasvanut”, kertoo eräs työpajan valmentautuja.

Nuorten työpajat kuuluu Oulun kaupungin nuorisopalveluihin. Työpajojen asiakkaat ovat 17-29-vuotiaita oululaisia nuoria, jotka ovat joko työttömänä työnhakijana TE-palveluissa, sosiaalityön asiakkaana tai opiskelijana toisella asteella.

Toiminnalla tuetaan nuoren hyvinvointia ja osallisuutta, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä vahvistetaan nuoren polkua kohti koulutusta ja työelämää.

Nuorten työpajat: www.ouka.fi/nuortentyopajat ja www.nuortenoulu.fi/tyopajat.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun kaupungilla on 12 erilaista Nuorten työpajaa, jotka edustavat eri ammattialoja, raksapajasta viestintään. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta