Siirry suoraan sisältöön

Oulun matkailu etsii uutta suuntaa vuosille 2021–2024

18.5.2020

Nyt käynnistyvässä työssä määritellään Oulun kansainvälisen matkailun tavoitteet ja painopisteet.

Oululle ja Oulun seudulle tullaan tänä vuonna tekemään kansainvälisen matkailun kehittämissuunnitelma seuraavan neljän vuoden ajalle.

Suunnitelman tekijäksi kilpailutettiin FlowHouse Oy yhteistyössä WSP:n ja Mandel Median kanssa. Toukokuusta joulukuulle ajoittuva työ alkaa haastatteluilla ja sähköisellä kyselyllä, joilla kartoitetaan nykytilanne ja arvioidaan hankkeilla saatuja tuloksia.

Oulun seudun matkailustrategian voimassa oleva toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2018–2023. Matkailun toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut merkittävästi, joten toimenpideohjelmaa on tarvetta tarkastella ja päivittää.

Nyt tehtävässä kehittämissuunnitelmassa arvioidaan myös viime vuosien kehittämis- ja markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta sekä kansainvälistä matkailua edistäneen Attractive Oulu Region -hankkeen tavoitteiden toteutumista tähän saakka.

Suosituksia kasvun tukemiseen

Prosessin aikana BusinessOulu ja VisitOulu toteuttavat valittujen asiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa keskitytään nykytilanneanalyysiin, kohdemarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin ja mahdollisuuksiin sekä pääviesteihin.

Kehittämissuunnitelmassa 2021–2024 tullaan täsmentämään erityisesti Oulun kansainvälisen matkailun tavoitteita ja painopisteitä kohdemaiden sekä teemakohtaisten kehittämiskohteiden osalta.

Suunnitelmassa myös kuvataan ja annetaan suosituksia matkailutoimialaan liittyvien toimijatahojen organisoitumisesta kasvun tukemiseksi sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana valmistuvan työn vastuuhenkilönä toimii Jouni Kärkkäinen FlowHousesta.

VisitOulun tehtävänä on koko Oulun seudun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttaminen yhteistyössä Oulun, Rokua Geoparkin, Syötteen, Kalajoen, Raahen, Limingan, Hailuodon ja Kempeleen kanssa. BusinessOulu kehittää matkailutoimialaa ja yrityksiä sekä edistää investointien saamista Ouluun.

Attractive Oulu Region 2020 -hanke

Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen toteutusaika on 31.12.2020 asti.

- Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulu ja Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana, arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena.

- Oulun matkailualuetta markkinoidaan VisitOulu-brändin alla Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja Pohjois-Skandinaviaan.

- Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy/Rokua Geopark ja mukana ovat BusinessOulun lisäksi Kalajoen ja Syötteen matkailuyhdistykset sekä Limingan kunta. 

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Matkailun toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut merkittävästi, joten toimenpideohjelmaa on tarvetta tarkastella ja päivittää. Kuva: VisitOulu/Kalajoki

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta