Siirry suoraan sisältöön

Oulun vahvempi maine opiskelijakaupunkina vaatisi toimia – lähes 60 prosenttia vastaajista pitää kampuksen sijaintia keskustassa tärkeänä

27.5.2021

Taloustutkimuksen opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2021 -tutkimuksen mukaan Oulu on edelleen Suomen kuudenneksi suositelluin opiskelukaupunki. Ero kahteen suositelluimpaan opiskelukaupunkiin, Tampereeseen ja Turkuun, on kuitenkin hieman kasvanut niiden parantaessa suosiotaan.

Suositelluimmat opiskelijakaupungit alle 30-vuotiaiden nuorten suomalaisten mielestä ovat Tampere, Turku, Helsinki ja Jyväskylä. Myös Espoo sijoittuu niukasti Oulun edelle. Oulua voisi suositella 27 prosenttia vastaajista, kun taas 8 prosenttia ei halua suositella Oulua.

Vastaajista lähes 60 (58) prosenttia piti kampuksen sijaintia keskustassa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kaupunkikeskustan elävyyttä tärkeänä piti 57 prosenttia vastaajista. Lisäksi kampuksen sijainnilla on merkitystä julkiseen liikenteen järjestämiseen, jonka toimivuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä opiskelukaupungin arviointikriteerinä piti 76 prosenttia vastaajista.

Kiinnostavaa tuloksissa on se, että arvostus ja suosittelu opiskelukaupunkina ei ole suoraan sidoksissa kaupungin kokoon. Tampere on ollut ykköspaikalla jo usean vuoden ajan, mutta tämän vuoden tutkimuksessa myös Turku ohitti arvioissa Helsingin. Jyväskylä taas yltää Oulun edelle, vaikka se on asukasmäärältään yli neljänneksen pienempi kaupunki.

"Tämä on huolestuttava tilanne, että Oulu on vetovoimaisuudessa näin reilusti muista suurista yliopistokaupungeista jäljessä. Kaupungin, koko maakunnan ja tietenkin korkeakoulujen täytyy yhdessä tehdä toimia asian parantamiseksi. Laadukkaan koulutustarjonnan lisäksi myös puitteet vaikuttavat, millainen kaupunki Oulu on opiskelijoille palveluineen ja tapahtumineen sekä saavutettavuuden ja joukkoliikenteen kannalta", kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) sanoo.

Heikkouksia elävyydessä, liikenteessä ja palveluissa

Mielikuva Oulusta opiskelukaupunkina on kouluarvosanalla tyydyttävä. Erityisen myönteisesti sitä arvioivat pohjoissuomalaiset. Samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna Oulun vahvuudet ovat lähellä oleva luonto, hyvä maine, hyvä asua ja elää, mukava ilmapiiri, edullisuus ja turvallisuus.

Oulun heikkoudet samankokoisiin kaupunkeihin nähden sen sijaan ovat julkinen liikenne, ei riittävän iso koko, kaupalliset palvelut, harrastusmahdollisuudet, kaupunkikeskustan elävyys, työnsaantimahdollisuudet, julkiset palvelut ja tapahtumat.

”Viimeistään tämän tutkimuksen perusteella on syytä havahtua siihen tosiseikkaan, että Oulu joutuu tekemään kovasti töitä säilyttääkseen asemansa houkuttelevana opiskelukaupunkina. Oulu valtakunnan osakeskuksena tulisi tavoitella sijoitusta TOP-3:n. Tähän pääsemiseksi tämä tutkimus antaa hyviä eväitä kaupungin työlistalle. Meidän pitää vahvistaa positiivisia seikkoja ja tehdään konkreettisia toimenpiteitä heikkouksien korjaamiseksi. Näin varmistamme, että myös seuraavina vuosikymmeninä Oulu todella tunnetaan valtakunnallisesti koulukaupunkina”, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä huomauttaa.

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin eri tekijöiden tärkeyttä heidän arvioidessaan kaupunkeja opiskelupaikkakuntina. Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston toiveesta arvioitavana oli myös korkeakoulukampuksen sijainti kaupunkikeskustassa tai sen läheisyydessä.

Suosituimmat ovat osa ydinkaupunkia

Suosituimmille opiskelijakaupungeille, Tampereelle, Turulle ja Helsingille ja Jyväskylälle, on yhteistä se, että yliopistot ovat niissä osa ydinkaupunkirakennetta.

”Tärkeintä yliopiston sijoittumisen kannalta on arvioida, onko keskustakampus yliopiston tulevaisuuden vetovoiman kannalta keskeinen asia. Toissijainen asia on se, mikä vaikutus kampusratkaisulla on keskustan pöhinään", konsernijohtaja Jukka Weisell sanoo.

"Kaupungin rooli on palvella eri yhteisöjä – niin yrityksiä kuin yliopistoakin – ja edesauttaa kaavoituksella ja tontinluovutuksella niiden toiminnan kehittymistä. Kaupungin tulee toki huomioida ratkaisun aiheuttamat vaikutukset niin talouteen kuin yritystoimintaankin. Selvitystyö on vielä kesken, mutta näistä näkökulmista ei sinänsä ole estettä ja kaavallinen ratkaisukin on löytymässä”, hän muistuttaa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös opiskelukaupunkien tunnettuudessa ja arvostuksessa, ja myös näillä mittareilla Oulu sijoittuu 6. sijalle. Vastaajista 12 prosenttia on asunut tai opiskellut Oulussa. 36 prosenttia on lisäksi käynyt Oulussa. Oulu tunnetaan opiskelukaupunkina kokemuksen myötä lähinnä Pohjois-Suomessa, muualla tunteminen on enemmän mielikuvatunnettuutta.

Tutkimukseen on vastannut yli 3000 alle 30-vuotiasta suomalaista. Vastaajajoukko on painotettu iän, asuinalueen ja sukupuolen mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Viisi yliopistokaupunkia menee Oulun edelle tutkimuksessa, jossa kysyttiin mitä kaupunkia suositeltaisiin nuorelle ensisijaiseksi opiskelupaikaksi. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta