Siirry suoraan sisältöön

Oulun Keskustavisio 2040 suurennuslasin alla - professori Vaattovaaran näkemyksiä

10.4.2021

Seuraavalla kaupunginvaltuustolla on edessään neljä vuotta sitten hyväksytyn Keskustavisio 2040:n päivittäminen ajanmukaiseksi. Mun Oulu kysyi Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professorilta – ja entiseltä oululaiselta – Mari Vaattovaaralta, mihin keskustan kehittämisessä tulisi hänen mukaansa panostaa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden julkaisemassa seurantayhteenvedossa todetaan, että visio on toiminut pohjana keskustan kehittymiselle.

Asuntoja on tullut lisää, mutta toisaalta taas keskustan kokonaiselinvoima on heikentynyt viimeisen parin vuoden aikana. Myös muut Suomen suuret kaupungit ovat kohdanneet vastaavia rakenteellisia muutoksia.

Asemakeskuksen suunnittelu ja toteutus eivät ole edenneet visioaikataulun mukaisesti: kaavamuutos on vielä osittain kesken. Toisaalta taas Oulussa on panostettu muun muassa keskustan puistoihin ja pyörätieverkostoon. Myös torin alueen kehittämisessä on päästy liikkeelle.

Vision seurantayhteenvedossa korostetaan ajankohtaisten kysymysten huomioimista vision tulevassa päivityksessä. Yksi eniten keskustelua herättävistä ja ajankohtaisimmista aiheista on Oulun yliopiston mahdollinen sijoittuminen Raksilaan.

Yliopiston tulisi näkyä kaupunkikuvassa

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara avaa ajatuksiaan Oulun keskustan kehittämisestä. Yliopiston siirtäminen ainakin osin keskustaan lisäisi hänen mukaansa kaupungin elinvoimaisuutta.

”Mielestäni olisi ehkä epärealistista muuttaa kaikki yliopiston toiminnot pois Linnanmaalta. Osa toiminnoista voisi muuttaa Raksilaan yliopiston käyntikortiksi, mutta lisäksi voisi hyödyntää jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta”, Vaattovaara huomauttaa.

Oulun keskusta ei tällä hetkellä näyttäydy niin elinvoimaisena kuin olisi mahdollista. Kansainvälisesti on huomattu, kuinka yliopistot tuovat mukanaan elämää keskustoihin. Oulussa opiskelijoiden tuoma potentiaali on vielä hyödyntämättä.

”Opiskelijat pitäisi saada osaksi kaupunkia ja heidän olemassaolonsa pitäisi näkyä sykkeenä ja eloisuutena keskustassa”, toteaa Vaattovaara.

Opiskelijat ovat yksi niistä ryhmistä, joilla on mahdollisuus piipahtaa töissä tai harrastuksissa keskellä päivää. Tulevaisuudessa kilpailu opiskelijoista kovenee ja Oululla on omat paineensa pysyä mukana ja vetovoimaisena.

”Onko Oulu kääntänyt selkänsä merelle”?

Yhdeksi keskustan suosikkipaikoistaan Vaattovaara nimeää kauppatorin. Hän kuitenkin kaipaisi enemmän merellisyyttä kaupunkisuunnitteluun.

”Kun katsotaan ilmakuvia ja karttoja Oulusta, niin meri on todella keskeinen. Mutta miten se näkyy kaupungissa ja kuinka saavutettava se todella on?”, Vaattovaara kysyy.

Keskustavisio 2040 mainitsee yhtenä kehityskohteena Rommakonselän ja sen mahdolliset ruoppaukset, sekä alueen kehittämisen merellisenä vapaa-ajan keskuksena. Suistokaupunkina Oulun vesistöt sopivat hyvin esimerkiksi melomiseen ja suppailuun.

”Elävä keskusta rakentuu keskeisesti kaupungin oman identiteetin ympärille. Kaupungin tulee kuitenkin elää ja muuntua ajan mukana. Menestyneitä kaupunkeja yhdistää vahvan identiteetin lisäksi monimuotoisuus”, kertoo Vaattovaara.

Kaupungin tulisi pohtia sitä, millaisilla palveluilla ihmisiä houkutellaan keskustaan. Esimerkiksi merellisen identiteetin vahvistaminen vaatii sen mukaisia palveluita.

Oululainen kaupunkisuunnittelu kerää kehuja

Vaattovaaran mukaan Oululla on hyvät eväät kehittää keskustaa vetovoimaisemmaksi.

”Kaupunkikehittämisen näkökulmasta Oulu on joustava ja nopea. Oulun toimintatavat kuulevana ja kokeilunhaluisena ovat arvostettuja valtakunnallisestikin”, hän kehuu.

Toivottavasti näitä keskisuuren kaupungin kykyjä päästään käyttämään mahdollisimman näkyvästi myös tulevaisuudessa.

”Varmaa on se, että Oulun tulee valita valtavan elävän keskustan ja valtavan elävän Linnanmaan välillä. Koska ihmisiä on rajallisesti, molempia ei voida saada”, Vaattovaara kuittaa.

Keskustavisio löytyy tämän linkin takaa.

Seurantayhteenvetoon pääsee tästä linkistä.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Keskustavisio 2040 mainitsee yhtenä kehityskohteena torin, Rommakonselän ja sen mahdolliset ruoppaukset, sekä alueen kehittämisen merellisenä vapaa-ajan keskuksena. Kuva: Oulun kaupunki

Lue myös

Lue lisää aiheesta