Siirry suoraan sisältöön

Oulun kaupunki ryhtyy maksamaan laajakaistatukea yhteisöille

20.1.2021

Oulun kaupunki ryhtyy maksamaan paikallisten laajakaistahankkeiden edistämiseksi määräaikaista laajakaistatukea. Määrärahaa varataan vuosille 2021–2022 yhteensä 500 000 euroa.

Tuki on tarkoitettu paikallisten laajakaistahankkeiden rakentamiseen. Hakuaika kestää koko kevään, aina 31. toukokuuta asti. Pitkällä hakuajalla halutaan turvata riittävä valmisteluaika hakijoiden selvitysten ja suunnitelmien tekemiselle.

Vapaamuotoisessa laajakaistatukihakemuksessa tulee esittää tuen piiriin haettavan laajakaistahankkeen suunnitelma ja kustannusarvio sekä kuluttajille tarjottavat laajakaistatuotteet. Laajakaistatuen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Määräajassa saapuneet hakemukset otetaan valmisteluun, ja päätösesitys tuen jakamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa elo-syyskuussa 2021. Kaikki hakemukset arvioidaan erikseen ja suhteessa toisiinsa edellä mainituilla kriteereillä. Koska laajakaistatukipäätös ajoittuu syksyyn, voidaan vuoden 2021 tukipäätöksellä rahoittaa myös vuoden 2022 puolella syntyneitä kustannuksia.

Avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu ja myönnetty.

Oulun kaupungin laajakaistatuen myöntämisen kriteereitä ovat:

- tuki myönnetään kylätoimikunnille, asukasyhteisöille, laajakaistaosuuskunnille ja yhtiöille tai muille rekisteröityneille yhteisöille kiinteän laajakaistan rakentamista varten
- tukea ei myönnetä yksityishenkilöille
- tuen myöntämisessä huomioon otettavat näkökohdat ovat hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja kustannukset, paikallisuus, vaikuttavuus ja verkon peittävyys
- tuki haetaan kustannusarvion perusteella mutta maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen
- laajakaistatukea ei makseta sellaisille hankkeille, jotka ovat jo toteutusvaiheessa
- tukea ei makseta alueille, joissa kiinteä laajakaista rakentuu markkinaehtoisesti
- asian arvioinnissa käytetään kaupunginhallituksen 31.8.2020 käsittelemän laajakaistaselvityksen tilannekuvatietoa
- laajakaistatukea myönnetään kiinteälle laajakaistaverkolle, jossa on mahdollista tarjota kuluttajalle vähintään 100/100 Mbps symmetrinen laajakaistayhteys
 

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Laajakaistatukipäätökset ajoittuvat syksyyn eli vuoden 2021 tukipäätöksellä voidaan rahoittaa myös vuoden 2022 puolella syntyneitä kustannuksia. Kuva: Oulun kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta