Siirry suoraan sisältöön

Oulun kaupunki panostaa kiusaamisen vastaiseen työhön

15.5.2021

Eri alan asiantuntijoista koostuva työryhmä on työskennellyt keväällä 2021 varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaisen työn kehittämiseksi.

Työryhmässä on mukana myös koulupoliisi Oulun poliisilaitokselta. Työskentelyssä on hyödynnetty opetushallituksen oppaita, opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa sekä Oulun kaupungin vuoden 2020 suunnitelmaa lasten ja nuorten kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi. Uusi, päivitetty suunnitelma lasten ja nuorten suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä tulee Oulun kaupungin päiväkotien, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

”Haluamme myös lisätä turvataitokasvatusta. Suomen Sovittelufoorumi ry on kouluttanut päiväkodeissa ja kouluissa henkilökuntaa ja oppilaita edistämään sovittelutaitoja”, toteaa Turvallinen Oulu -hankkeen projektikoordinaattori Susanna Kauppinen.

Käytännön tekemisellä kehitetään arjen taitoja

Ensimmäisiä sovittelutaitokoulutuksia on pidetty viidessä päiväkodissa ja yhteensä kuudella ala- ja yläkoululla. Päiväkotien MiniVerso-hetkissä lapsille on opetettu nukketeatterin avulla, miten riitoja voi sopia. Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille on järjestetty Resto-koulutusta, jossa on syvennytty rakentaviin toimintatapoihin ja sovitteluun.

”Kouluissa järjestetyissä vertaissovittelu- eli Verso-koulutuksissa on puolestaan käsitelty sitä, kuinka ristiriitatilanteet ovat osa elämää ja ne kannattaa nähdä mahdollisuuksina oppia. Kun hankaliin tilanteisiin asennoituu rakentavasti ja toista kunnioittaen, edistää se oppilaiden taitoja selvitä niistä myös tulevaisuudessa”, Kauppinen jatkaa.

Omalla asenteella voi vaikuttaa

Yksi kevään sovittelutaitokoulutuksiin osallistuneista on Jäälin koulu. Vertaissovittelu-toiminta on lähtenyt koululla hyvin käyntiin.

”Resto-koulutuksessa kävimme ensin läpi sovittelumallia. Verso-koulutuksessa harjoittelimme tilanteita myös käytännössä”, kertovat Oulun kaupungin kiusaamisen vastaisen työryhmän jäsen, erityisopettaja Sanna Alalauri ja opettaja Mari Perätalo.

Eri luokilta ilmoittautui yhteensä seitsemäntoista oppilasta vapaaehtoisiksi Verso-koulutukseen.

”Toiminta lähti liikkeelle koulullamme paremmin kuin uskalsimme toivoa! Verso-oppilaamme ovat esitelleet toimintaa kaikille luokille. On hienoa, että oppilaat ovat innolla mukana. Verso-toiminnasta he saavat elämäntaitoja, joista on hyötyä myös aikuisuudessa”, opettavat jatkavat.

Verson sovittelun ajokortti ja pelisäännöt: puolueettomuus, vaitiolo, etsitään ratkaisuja, ei rangaistuksia, vapaaehtoisuus.

Sovittelemalla opitaan ottamaan vastuuta

Kun Jäälin koululla tapahtuu ristiriitatilanne, voidaan silloin sovittelussa käyttää apuna Verso-oppilaita. Sovitteluun ei pakoteta ketään: osallistuminen on vapaaehtoista. Sovittelu tilataan Verso-oppilailta tilauslomakkeella. Sovittelun jälkeen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Jos Verso-oppilaat eivät saa osapuolten välille sopua tai kyseessä on vakavampi tilanne, annetaan asia aikuisten hoidettavaksi.

”Verso-toiminta näyttää lapsille hyvää mallia: tilanteet selvitetään puhumalla. Se opettaa myös vastuun ottamista. Kun lapset joutuvat itse miettimään sovittelutilanteissa sitä, mitä ovat luvanneet tehdä, sitoutuvat he lupauksiinsa paremmin”, Alalauri ja Perätalo jatkavat.

Aito auttamisen halu

Koululla opettajat ovat ohjanneet ristiriitatilanteita Versoon. Myös oppilaat ovat olleet valmiita kokeilemaan asioiden selvittelyä Verson kautta.

”Meillä on iso koulu ja paljon oppilaita. Riitatilanteita sattuu, joten sovittelijoille on tarvetta”, haastatteluun saapuneet viidesluokkalaiset Verso-oppilaat Emmi, Milla, Siiri, Aada, Julianna, Iida ja Isa-Maria kertovat.

Tyttöjen kokemuksen mukaan moni oppilas menee mieluummin Versoon kuin selvittämään asian opettajan kanssa.

”Useimmiten sovittelemme tilanteita, joissa on tullut erimielisyyksiä leikin säännöistä, joku on pahoittanut mielensä tai on tullut väärinkäsityksiä. Joskus tapahtuneesta voi olla helpompaa kertoa meille kuin opettajille. Kysymme aina ensin soviteltavilta, että haluavatko he tulla Versoon ja käymme läpi sovittelun pelisäännöt”, oppilaat muistuttavat.

Sovittelijoina toimiminen on ollut tyttöjen mielestä opettavaista ja mielenkiintoista.

”Olemme itsekin oppineet, miten riitatilanteissa kannattaa toimia. Näistä taidoista on hyötyä myös koulun ulkopuolella”, he toteavat.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jäälin koulun Verso-oppilaat ja opettajat haluavat aidosti auttaa ratkaisemaan koulussa syntyneitä riitatilanteita. Kuvassa oikealla opettaja Mari Perätalo.

Lue myös

Lue lisää aiheesta