Siirry suoraan sisältöön

Oulun kaupunki päivittää metsänhoito- ja käyttösuunnitelmansa

22.1.2022

Oulun kaupunki on suurin kuntametsäomistaja Suomessa. Oulun kaupungin omistamia metsiä on hoidettu suunnitelmallisesti yli vuosisadan, sillä ensimmäinen hoitosuunnitelma valmistui jo vuonna 1898. Nyt viimeisin, vuodesta 2011 voimassa ollut Oulun kaupungin metsäomaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään. Uusi hoitosuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

Oulun kaupunki on Suomen suurin kuntametsänomistaja; kaupunki omistaa metsää hieman yli 15 000 hehtaaria ja vesialueita 6 800 hehtaaria. Metsien hoito- ja käyttösuunnitelmien yleiset tavoitteet ovat vaihdelleet ja muuttuneet vuosikymmenten aikana. Vuodesta 2011 voimassa olleen suunnitelman tavoitteissa on huomioitu metsien kasvukunto, kestävällä tavalla hankittava puunmyyntitulo, metsien virkistyskäyttö ja monipuolinen metsäluonto.

Paineita käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykseen tulee kuitenkin toimintaympäristön muutoksesta, johon vaikuttavat esimerkiksi Sanginjoen ulkometsäpalstan kauppa, Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026 ja LUMO, eli Oulun kaupungin luonnon monimuotoisuusselvitys. Suunnittelutyössä huomioidaan myös mahdolliset lainsäädännön muutokset maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain uudistusten osalta.

Ympäristö ja yhdyskuntapalveluiden Luonnonvarat ja isännöinti -tiimistä arvioidaan, että uuden suunnitelman uudistustyöhön on varattava reilu vuosi aikaa. Ensimmäinen luonnos viedään Ympäristöohjelman seurantaryhmään ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden johtoryhmään. Suunnitelmaa muokataan saadun palautteen ja osallistamisen pohjalta. Yhdyskunta- ja ympäristölautakuntaan hyväksyy lopullisen uudistetun hoito- ja käyttösuunnitelman.

Metsistä monipuolinen hyöty

Oulun kaupungin metsien puun korjuussa ja myynnissä vuosittainen tuottotavoite on ollut viimeiset kymmenen vuotta 1,2 – 1,4 miljoonan euroon. Taloudellisen tuoton lisäksi kaupungin metsillä on iso merkitys kuntalaisten virkistyskäyttöalueena. Kaupungin lähiluontokohteiden tärkeys näkyy esimerkiksi siinä, että osallistavan budjetoinnin vauhdittamana Metsokankaalle ja Hiukkavaaraan rakennettiin marraskuussa uudet nuotiopaikat.

Kaupunkilaisten yhteydenotot ja palaute kaupungin metsien osalta on runsasta ja koskee pääasiassa kaadettavaksi toivottuja varjostavia, roskaavia tai ikänsä puolesta vaaralliseksi käyneitä puita.

Työ alussa

Metsänhoito- ja käyttösuunnitelman uudistamistyö on vasta alkumetreillä. Työhön on tarkoitus kilpailuttaa myös ulkopuolinen konsultti, joka auttaa työssä sellaisten osa-alueiden kanssa, joihin kaupungin oman henkilökunnan resurssit eivät muiden töiden ohessa riitä. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi kuntalaisten osallistaminen tai kaupungin metsien hiilinieluselvitys.

Kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksessä huomioidaan laajasti eri osa alueet, kuten metsien sertifiointi, luonnonsuojelualueiden määrä ja sopivien metsäkohteiden ennallistaminen. Tavoitteena on selvittää myös, miten kaupungin metsät toimivat hiilinieluna.

Vaikka työ on vasta alkanut, voi varmaksi jo sanoa, että valmistuva suunnitelma on varmasti monipuolisempi ohjeistus, kuin kaupungin historian ensimmäinen suunnitelma vuodelta 1898. Tuolloinen suunnitelma taisi tähdätä vain tervanpolttoon ja sahatavaraksi optimoidun metsänkasvatukseen.

Juttu on julkaistu Mun Oulussa ensimmäisen kerran 3.12.2021.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun kaupunki on suurin kuntametsänomistaja. Metsänhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on vasta alussa, uusi suunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. Kuva: Oulun kaupunki

Lue myös

Lue lisää aiheesta