Siirry suoraan sisältöön

Oulun kaupunki eduskunnalle: Hyvinvointialueen koko huomioitava valtion rahoituksessa

11.2.2021

Oulun kaupunki jätti eduskunnalle asiantuntijalausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Sen mukaan hyvinvointialueiden rahoitus tulee perustua alueen kokoon.

Lausunnossaan kaupunki painottaa, että nyt suunnitellut hyvinvointialueet ovat keskenään hyvin erilaisia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on laajempi kuin kahdeksan eteläisempää hyvinvointialuetta yhteensä. Alue on väestöltään heterogeeninen; vanheneva ja suurimman palvelutarpeen omaava väestö sijoittuu hajalleen pieniin kuntataajamiin ja haja-asutusalueille.

Oulun kaupunki nostaa lausunnossaan esille, että hyvinvointialueiden rahoitus tulee perustua valtion rahoitukseen, jossa palvelutarve ja olosuhdetekijät ovat oikeudenmukaisesti huomioitu. Hyvinvointialueen rahoituksen tulee pysyvästi tulla valtiolta.

Muutokseen varattava resursseja

Oulun kaupunki toteaa, että hyvinvointialueiden tulisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2024 alusta. Lisäksi valmisteluun ja muutoskustannuksiin on varattava riittävät resurssit.

Oulun kaupungin näkökulmasta uudistuksen tavoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta, palvelujen saatavuuden parantamisesta ja perustason palvelujen vahvistamisesta ovat kannatettavia.

Hallinnollinen integraatio itsessään ei kuitenkaan ratkaise paljon sote-palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen yhteen kokoamista. Asiakkaiden sote-palvelujen yhteensovittamisen keskeinen puute liittyy voimassa olevaan erilliseen sotelainsäädäntöön. Asiakas- ja potilaslaki on saatava voimaan ennen hyvinvointialueiden käynnistymistä - muutoin asiakaslähtöinen sote-integraatio jää toteutumatta.

 

 

Oulun kaupunki toteaa omassa lausunnossaan myös, että hyvinvointialueiden tulisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2024.

Lue myös