Siirry suoraan sisältöön

Oulun kaupunginkirjasto entistä vahvemmin kestävän kehityksen tielle

19.10.2020

Kirjastolaitos on kaupungin suurimpia kulttuuritekijöitä, siksi sen ympäristövalinnoillakin on merkitystä. Oulun kaupunginkirjasto teki itselleen Kestävän kirjasto 2030 -tiekartan, jonka ensivaihe on voimassa 2022 loppuun. Uutena on otettu mukaan muun muassa etätyökäytäntöjen edistäminen.

Oulun kaupunginkirjastossa on otettu käyttöön kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta. Tiekartta laadittiin Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeen toimesta keväällä 2020 ja se toimii kirjastossa tehtävän ympäristötyön tukena.

Tiekartan avulla kirjaston ympäristötyö muuttuu aiempaa johdonmukaisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta valmistui toukokuussa 2020 ja se on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Uudet tavoitteet määritellään seuraavan kerran viimeistään vuonna 2023.

Kohti hiilineutraalia Oulua

Tiekartta pohjautuu YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen sekä kaupunginkirjaston vuonna 2015 laatimiin ekolupauksiin. Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

Tiekartta sisältää vuosien 2020-22 tärkeimmät kehittämisen kohteet ja niiden yksityiskohtaisen toteuttamissuunnitelman. Se muodostuu neljästä päätavoitteesta, joita ovat 1. ympäristötietoisuuden edistäminen, 2. ympäristökuormituksen vähentäminen, 3. vastuullinen rakentaminen ja 4. tulevaisuuden kestävä kirjasto.

Siihen sisältyy myös kaksi erityistä kehittämiskohdetta: 1. resurssiviisas alueellinen kehittämistyö ja 2. etäkäytäntöjen edistäminen. Keskeistä tiekartan laatimisessa oli asetettujen tavoitteiden peilaaminen kirjaston toiminnan kannalta olennaisiin Agenda 2030:n tavoitteisiin. Asetettuja tavoitteita tarkasteltiin myös suhteessa siihen, kuinka ne ilmentävät kirjaston omia ekolupauksia.

Kuusi käytännön ekolupausta jatkoon

Kaikki YK:n Agenda 2030:n 17 tavoitetta koskevat jollakin tasolla kirjaston toimintaa. Voidaan ajatella, että kirjaston tehtävänä on kaikkien Agendan tavoitteiden osalta vähintään ajantasaisen tiedon tarjoaminen niiden aihepiireistä tasavertaisesti kaikille asiakkaille. Tavoitteena on, että kestävä kehitys läpäisee jatkossa kaikki kirjaston toiminnot. 

Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan pohjaksi valittiin kuitenkin vain ne Agendan tavoitteet, joita tiekartan tavoitteiden voidaan katsoa ilmentävän: Ei köyhyyttä, Terveyttä ja hyvinvointia, Hyvä koulutus, Edullista ja puhdasta energiaa, Kestävää teollisuutta, Innovaatioita ja infrastruktuureja, Eriarvoisuuden vähentäminen, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä Yhteistyö ja kumppanuus.

Oulun kaupunginkirjastolla on kuusi vuonna 2015 laadittua ekolupausta. Lupaukset on päivitetty toukokuussa 2020. 1. Kirjaston käyttäminen on ekoteko, 2. Kirjaston teknologiset ratkaisut säästävät luontoa, 3. Kirjaston logistiikka vihertää, 4. Kirjasto kierrättää, 5. Kohti kestävämpiä energiaratkaisuja, 6. Kirjasto - ekologisesti lähellä

 

Kirjasto poimi YK:n tavoitteista:

1 Ei köyhyyttä

3 Terveyttä ja hyvinvointia

4 Hyvä koulutus

7 Edullista ja puhdasta energiaa

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

12 Vastuullista kuluttamista

13 Ilmastotekoja

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Lisätietoa Oulun kaupunginkirjaston ympäristötyöstä ja tiekartasta löytyy kirjaston kotisivuilta: www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kestava-kirjasto

-

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kirjastoväki poimi YK:n 17:stä ilmastotavoitteista käyttöönsä 11. Kuva: Oulun kaupunginkirjasto

Lue myös

Lue lisää aiheesta