Siirry suoraan sisältöön

Oulun ilmanlaatu pääosin hyvä - merkittävin vaikutus on autoliikenteellä

18.6.2020

Oulun ilmanlaatu oli viime vuonna pääosin hyvä. Ilmanlaatu oli keskustassa hyvä 81,1 % ajasta, tyydyttävää 16,4 %, välttävä 2,4 %, huono 9 tuntia ja erittäin huono vain yhden tunnin. Pyykösjärvellä ilmanlaatu oli hyvä 89,3 % ajasta, tyydyttävä 8,8 %, välttävä 1,7 %, huono 14 tuntia ja erittäin huono yhden tunnin. Pyykösjärvellä huonoja ilmanlaatutilanteita lisäsi mittauspisteen läheisen kadun saneeraustyö. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat keskustassa viime vuosiin nähden matalia varsinkin syyskuulta joulukuulle. Ainoastaan kevätpölyaikaan huhtikuussa pitoisuudet olivat keskimääräistä korkeampia.

Merkittävin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä Oulussa on autoliikenne. Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ovat viime vuosina pienentyneet voimakkaasti. Sen sijaan puun pienpolton haitat ovat nousseet entistä enemmän esille.

Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Keskustan asema kuvastaa ilmanlaatua vilkkaassa liikenneympäristössä kaupungin keskustassa. Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat ilmanlaatua keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. Nokelassa seurataan Nuottasaaren teollisuusalueen ilmapäästöjä.

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut raportin Oulun ilmanlaadun mittaustuloksista vuodelta 2019.

Raporttiin on koottu Oulussa vuonna 2019 mitatut hiukkasten, typen oksidien, otsonin, haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin pitoisuustiedot sekä tiedot teollisuuden ja energiantuotannon sekä liikenteen päästöistä.

Raportti on luettavissa kaupungin verkkosivuilla

 

Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Kuva Annu Höttönen.

Lue myös