Siirry suoraan sisältöön

Oululaisten hyvinvointi kiinnostaa

19.9.2020

THL:n Finsote-kysely on lähetetty 3 000 kaupunkilaiselle. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä.

Suunnittelija Virpi Knuutinen Oulun kaupungilta sanoo, että FinSote-tutkimuksen kautta saadaan tietoa oululaisen aikuisväestön elinoloista ja elämänlaadusta, osallisuudesta ja toimintakyvystä, terveydestä sekä elintavoista.

”Tällaista tietoa ei saada samassa laajuudessa muuta kautta”, Knuutinen huomauttaa.

Finsote tutkimus kartoittaa esimerkiksi oululaisten käsitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta.

”Näitä tietoja hyödynnetään muun muassa ensi vuonna laadittavassa laajassa hyvinvointikertomuksessa. Se annetaan uusille valtuutetuille”, Knuutinen kertoo.

Vastaaminen varmistaa tutkimuksen luottettavuuden

Kyselytutkimuksen tietoja käytetään myös kaupunkistrategian päivittämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja hyvinvointia tukevien palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

”Olisi erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kyselyn saava vastaisi kyselyyn. Näin saisimme luotettavan kuvan oululaisten koetusta hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämistarpeesta”, toivoo Knuutinen.

Koronan ja digipalvelujen vaikutuksista kysytään

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista väestöryhmittäin. Tieto on tärkeää palvelujen kehittämiseksi sekä alueellisen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden kaventamiseksi.

Tämän syksyn kyselyssä selvitetään myös väestön internetin ja digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä koronaepidemian vaikutuksia hyvinvointiin ja toimeentuloon.

Vastaajat on poimittu satunnaisotannalla Digi- ja väestötietoviraston järjestelmistä. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä.

Yhtäkään vastaajaa ei voi korvata toisella, minkä vuoksi jokainen vastaus on tärkeä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sote-alueittain THL:n verkkosivuilla kevään 2021 aikana. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
FinSote-tutkimuksen kautta saadaan tietoa oululaisen aikuisväestön elinoloista ja elämänlaadusta. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta