Siirry suoraan sisältöön

Oulu2026:n taustasäätiön perustaminen etenee – hankkeen menoiksi arvioidaan 50 miljoonaa euroa

1.9.2021

Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen taustalle perustettavan säätiön valmistelu etenee. Selvityksen alla on siirtää olemassa oleva Valistustalorahaston pääoma uuden säätiön käyttöön.

Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2. kesäkuuta. Kulttuuripääkaupunkitittelistä kisasivat Oulun lisäksi Tampere ja Savonlinna. Hanketta toteuttamaan on tarkoitus perustaa säätiö, jonka valmistelu etenee.

Kaupunginhallitus käsitteli 30. päivä elokuuta Oulun kulttuurisäätiön pääomittamista ja rahoitusta kokouksessaan. Se esitti Oulun kulttuurisäätiölle 500 000 euron peruspääomaa ja lähetti asian päätettäväksi kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 20 miljoonan euron rahoituksen kulttuuripääkaupunkitoimintaan vuosille 2021–2027. Tähän rahoitukseen sisältyy myös peruspääoma. Peruspääoman luovuttamisen lisäksi selvitetään, luovuttaako kaupunki säätiön hallintaan Valistustalorahaston pääoman vuoden 2022 aikana.

Valtiolta odotetaan 20 miljoonaa

Oulun kulttuuripääkaupunkiprojektin menoiksi arvioidaan noin 50 miljoonaa euroa vuosina 2021-2027. Valtio osallistui Suomen aiempien kulttuuripääkaupunkien Helsingin 2000 ja Turun 2011 toimintakuluihin yhtä suurella summalla kuin nimitetty kulttuuripääkaupunki.

Oulun kohdalla odotetaan valtion noudattavan samaa rahoitusperiaatetta eli 20 miljoonaa euroa. Oulu2026-hakukirjan rahoitussuunnitelman mukaisesti 10 miljoonaa euroa on tarkoitus rahoittaa muun muassa EU-hankerahoituksen ja yritysyhteistyön kautta.

Euroopan kulttuuripääkaupunki on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin brändejä. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Oulu2026:n pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos ja kulttuuriohjelman visio on olla innostava, kestävä ja eurooppalainen.

”Kyseessä on usean vuoden kaupunkikehittämisen kokonaisuus, jolla halutaan lisätä alueelle elinvoimaa sekä kulttuuria ja asukkaiden hyvinvointia”, toteaa Oulu2026-johtaja Piia Rantala-Korhonen.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen tarkoitus olisi parantaa alueen kulttuurista toimintaympäristöä. Tavoite on saavutettu, jos asukkaiden hyvinvointi nousee. Kuva: havainnekuva / arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta